حضور هواشناسی درگرامی داشت هفته پژوهش و فناوری استان کردستان

تاریخ ثبت: 1399/09/24 تعداد 108 بازدید از این خبر

ستاد برگزاری هفته پژوهش و فناوری در استان، همه ساله برنامه‌های متعددی را با همکاری سازمانها، نهادها، دانشگاهها و مؤسسات مرتبط با پژوهش و فناوری برگزار می‌نماید.


به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان کردستان ، درگرامی داشت هفته پژوهش و فناوری استان امسال سه نفر از کارشناسان اداره کل هواشناسی استان اقدام به ارائه سخنرانی به صورت برخط ( آنلاین) در دانشکده منابع طبیعی کردستان نمودند ،در ابتداء آقای مهندس چاره خواه در خصوص تاثیر کرونا برروی شبکه دیدبانی و نتایج سمپوزویم آگوست 2020( نقش فاکتور های هواشناسی، اقلیم شناسی و محیطی برکرونا)  آقای مهندس خبات قمری در خصوص محاسبه شاخص بارش استاندارد بوسیله نرم افزارR وتحلیل آن بر ایستگاه های هواشناسی استان وسرکارخانم مهندس بیان دست پرچین درخصوص نقش هواشناسی کشاورزی درافزایش عملکرد محصولات کشاورزی سخنرانی نمودند.
هفته پژوهش و فناوری، هفته‌ای است که فرصت مناسبی برای توجه و تمرکز روی ابعاد مختلف امر پژوهش و فناوری در کشور فراهم می‌آورد تا کلیه ذینفعان ضمن اطلاع از روندها و وضعیت موجود در کشور برای آینده، برنامه‌ریزی و اقدامات بهتر و مهم‌تری را در دستور کار خود قرار دهند. مهمترین رسالت هفته پژوهش این است که این تفکر را در اذهان مسئولان و مردم ایجاد و احیاء نماید که تحقیق و پژوهش نقش مهمی در پیشرفت استان و کشور دارد.