جلسه مدیریت بحران مدیران دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی استان کردستان

تاریخ ثبت: 1399/10/03 تعداد 77 بازدید از این خبر

جلسه مدیریت بحران مدیران دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی استان کردستان به ریاست مدیر کل راه و شهرسازی و با حضور مدیران کل دستگاه‌های زیر مجموعه در محل راه وشهرسازی استان برگزار شد


به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان کردستان جلسه مدیریت بحران مدیران دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی استان کردستان به ریاست مدیر کل راه و شهرسازی و با حضور مدیران کل دستگاه‌های زیر مجموعه در محل راه وشهرسازی استان برگزار شد.
در ابتداء براساس دستور کارجلسه رحیم صدیقی مدیرکل هواشناسی در این نشست ضمن ارائه گزارشی ازمیزان بارندگی در سال زراعی جاری تاکنون و وضعیت جوی استان و پیش‌بینی فصلی، توضیحاتی ارائه نمودند
درادامه دکتر محمد صدیق ثابتی مدیرکل راه وشهرسازی استان گفت:  این جلسات یک تکلیف اداری است و علاوه بر اینکه منجر به هماهنگی و اتحاد ادارات کل زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی در استان می‌شود، همدلی و یکپارچگی میان اعضا را به ارمغان می‌آورد. وی گفت این جلسات هرماه یک بار و سالی دوبار هم با حضور استاندار و مدیران دستگاه های مرتبط برای حل مسائل و مشکلات دستگاه های زیرمجموعه راه وشهرسازی تشکیل شود