برگزاری جلسه هم اندیشی فصلی رؤسای ادارات و ایستگاه های هواشناسی استان کردستا به صورت ویدئوکنفرانس

تاریخ ثبت: 1399/10/05 تعداد 79 بازدید از این خبر

برگزاری جلسه هم اندیشی فصلی رؤسای ادارات و ایستگاه های هواشناسی استان کردستا به صورت ویدئوکنفرانس


به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان کردستان، جلسه فصلی با حضور مدیرکل، معاون فنی و شبکه ایستگاه ها، معاون توسعه و پیش بینی ،رؤسای ستادی و رؤسای ایستگاه های هواشناسی استان با رعایت پرتوکل ها ی بهداشتی بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
در این جلسه درخصوص عملکرد و اقدامات انجام گرفته درایستگاه ها در طی نه ماهۀ گذشته سالجاری و آگاهی از وضعیت و روند فعالیت ‌های اداره کل و دستورالعمل های اجرایی و فرایند های مالی و اداری و همچنین بیان مسائل و مشکلات ایستگاه ها ودرخواست های همکاران بحث و تبادل نظر شد.
و همچنین با توجه به اعتبارات سال 1399 نسبت به اولویت بندی نیاز های ایستگاه ها  اقدام شد .درپایان  برای رعایت پرتوکل های بهداشتی و حفظ سلامتی همکاران ،مقرر شد جلسات  فصلی با حضور همه ی واحد های ستادی و ایستگاه ها به صورت ویدئوکنفرانس برگزار گردد.