نصب ایستگاه پایش گرد و غبار وآلودگی در شهرستان بانه

تاریخ ثبت: 1399/10/20 تعداد 56 بازدید از این خبر

نصب اولین سامانه پایش گردو غبار و آلودگی هوا در استان کردستان شهرستان مرزی بانه


به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان کردستان ، رحیم صدیقی مدیر کل هواشناسی گفت با کمک سازمان هواشناسی کشور اولین ایستگاه پایش گرد و غبار و آلودگی در استان کردستان در شهرستان مرزی بانه نصب وراه اندازی شد ، وی گفت این سامانه قادر به اندازگیری ریزگردهای PM10 , PM2.5 , PM1 ،اندازه گیری پارامترهای هواشناسی دما، رطوبت ، فشار ،قابلیت اندازه گیری آلاینده های محیطی ازن  O3 مونو اکسیدکربنCO دی اکسید گوگرد SO2واکسیدهای ازت می باشد.وی در ادامه گفت انشالله در صورت وجود اعتبارات نسبت به توسعه این سامانه ها در سایر شهرستانهای استان نیز اقدام خواهد شد.