دیدار مدیرکل هواشناسی استان کردستان با مدیرکل امور اقتصادی و دارایی

تاریخ ثبت: 1399/10/22 تعداد 54 بازدید از این خبر

مدیرکل هواشناسی استان کردستان و ذیحساب هواشناسی با مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و معاون هزینه ای استان پیرامون تامین اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه ای هواشناسی دیدار و گفتگو کرد.


به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان کردستان، رحیم صدیقی مدیرکل هواشناسی استان در این دیدار گفت: اطلاعات هواشناسی علاوه بر اینکه در زندگی روزمره مردم تاثیر گذار است، کاربرد زیادی در توسعه زیر ساخت‌ها و رشد اقتصادی منطقه و استان دارد.وی در ادامه افزود برای گسترش خدمات هواشناسی در زمینه های مختلف و خدمات دهی به کاربران، نیاز به توسعه ایستگاه‌های هواشناسی در سطح استان و نگهداری و پشتیبانی تجهیزات موجود می باشد.صدیقی با ارایه گزارشی از وضعیت اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای هواشناسی استان با تاکید بر وجود پرسنل تحصیلکرده و متخصص، حفظ نیروی انسانی و تجهیزات موجود را منوط به توجه ویژه و تخصیص اعتبارات مورد نیاز هواشناسی استان دانست.
محمد عظیم ملک مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان نیز در این دیداراز خدمات مجموعه هواشناسی استان، تقدیر و تشکر نموده وی همچنین در خصوص فراهم کردن زيرساخت هاي لازم براي اجراي مناسب و کارآمد بودجه ريزي مبتني بر عملکرد از جمله اولويت هاي اساسي هر سازماني به حساب مي آيد. يکي از عوامل تشکيل دهنده اين زيرساخت ها، حسابداري تعهدي است. در صورت اجراي نظام حسابداري تعهدي، اطلاعات دقيق تر و کامل تر از درآمدها و هزينه هاي هر دوره بدست آمده و امکان تدوين بودجه ريزي مبتني بر عملکرد به شيوه نظام مند و درست فراهم مي شود.در ادامه ایشان ضمن تاکید برکاربردی بودن اطلاعات هواشناسی درخصوص تامین اعتبارات موردنیاز هواشناسی استان قول مساعد داد.