بازدید دوره ای از ایستگاه های سطح استان کردستان

تاریخ ثبت: 1399/10/30 تعداد 122 بازدید از این خبر

بازدید دوره ای از ایستگاه های سطح استان کردستان توسط معاون فنی و شبکه ایستگاه های استان و مسئول حراست انجام شد


به گزارش روابط عمومی هواشناسی کردستان، بهرام چاره خواه معاون فنی و شبکه ایستگاه ها واسداله عباسی مسئول حراست  از کلیه ایستگاه های سطح استان باردید بعمل آوردند .چاره خواه گفت هدف ازاین بازدید با نظر مدیر کل برای  بررسی کارکرد ادوات و تجهیزات فنی ایستگاه ها وهمچنین نشست باهمکاران دیده بان برای بررسی مسائل و مشکلات آنها بوده است ، وی گفتند مسائل ونیاز های همکاران به مدیرکل منعکس شده و ایشان هم قول داده اند مواردی که دراختیار و توان استان است نسبت به رفع آنها اقدام خواهیم کرد و مواردی هم که در اختیار استان نیست نسبت به انعکاس آنها به سازمان اقدام خواهد شد.وی درپایان اعلام نمود چیزی که قابل توجه بود دراین بازدید رضایت مندی  همکاران ایستگاه ها از اقدامات عمرانی که طی امسال وسال گذشته برای ایستگاه ها در سطح استان انجام گرفته است، بسیار خرسند بودند واز ریاست محترم سازمان و معاونین سازمان و مدیرکل هواشناسی استان نهایت  تشکرو قدردانی را داشتند .