تشکیل جلسه شورای هماهنگی امورراه وشهرسازی استان کردستان

تاریخ ثبت: 1399/12/18 تعداد 119 بازدید از این خبر

جلسه شورای هماهنگی امورراه و شهرسازی استان کردستان با حضوردکتر رستمی مدیر کل بازرسی ،مدیریت عملکردو حقوق شهروندان وزارت راه وشهرسازی ومدیران کل زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی استان تشکیل شد


به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان کردستان ، جلسه شورای هماهنگی امور راه وشهرسازی استان کردستان با حضور جناب آقای دکتر رستمی مدیر کل محترم بازرسی ،مدیریت عملکردو حقوق شهروندان وزارت راه وشهرسازی و دستگاه های زیرمجموعه وزارت راه وشهری استان در محل اداره کل راه وشهرسازی استان کردستان برگزارشد.
در این جلسه هر کدام از مدیران دستگاه گزارشی از عملکرد زیر مجموعه تحت امر خود ارائه دادند .ودر ادامه آقای دکتر رستمی  مدیر کل محترم بازرسی ،مدیریت عملکردو حقوق شهروندان وزارت راه وشهرسازی سخنانی در خصوص شورای هماهنگی  راه و شهرسازی و دستگاه های زیرمجموعه وزارت راه بیان نمودند .وی گفت  وزارت راه و شهرسازی ابر وزارتخانه ای است که با 17 سازمان و شرکت و 270 اداره کل تابعه در سطح کشور نزدیک به 560خدمت را به مردم شریف ارائه می دهد .
ایشان درادامه گفتند یکی از این ماموریت ها خدمات سازمان هواشناسی است که هیچ کاری یا طرحی بدون اطلاعات هواشناسی درهیچ جای کشور توسعه پیدا نمی کند . بنابراین اطلاعات هواشناسی بسیارحائز اهمیت و ارزشمند است .
 درپایان ایشان خواهان انسجام و اقتدارمابین اعضای مجموعه شورای راه و شهرسازی استان برای ارائه هرچه بهتر و بیشتر خدمات به مردم شریف در استان شدند .