راه اندازی ایرتینگ ایستگاه های جاده ای گردنه صلوات آباد وزرینه اوباتو

تاریخ ثبت: 1399/12/25 تعداد 97 بازدید از این خبر

انجام ایرتینگ ایستگاه های جاده ای گردنه صلوات آباد سنندج ودو راهی تکاب زرینه اوباتو مسیر دیواندره به سقز بر اساس استاندارهای اداره فنی سازمان هواشناسی کشور.


به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان ، مدیر کل هواشناسی استان رحیم صدیقی گفت از محل اعتبارات ملی ایرتینگ ایستگاه جاده ای گردنه صلوات آباد مسیر سنندج به همدان و ایستگاه جاده ای دوراهی تکاب مسیر دیواندره به سقز بر اساس استاندارد های اداره فنی سازمان هواشناسی کشور انجام شد ، وی گفت هدف از انجام این ایرتینگ جلوگیری کردن از خطرات ناشی از رعد و برق و صدمه زدن به تجهیزات ایستگاه‌های خودکار جاده ای می باشد.
وی در ادامه افزود:  استفاده از اطلاعات ایستگاه های جاده ای می تواند تأثیر بسزایی در جهت پیش بینی وضعیت های مختلف جاده ای نظیر یخ زدگی ، بارش برف داشته باشد. همچنین می توان پوشش کامل جاده را از لحاظ برف ، بارندگی و در نتیجه لغزندگی سطح جاده ،گل آلود بودن‌ و یا خیس شدن حاصل از آب شدن برف درسطح جاده که منجر به لغزندگی جاده می شود نیز  از آن اطلاعات استخراج نمود ، آنچنانکه از آمار و اطلاعات جاده ای نیز مشاهده می شود پدیده‌هایی نظیر برف ، یخبندان ، مه ، بادهای شدید و ... سالانه موجب جان باختن ده ها نفر از هموطنان در جاده‌ها شده و نیز منجر به ضرر و زیان جبران ناپذیر  اقتصادی، صنعتی و منطقه‌ای می‌شو ند. بنابراین وجود این ایستگاه ها و حفظ و نگهداری  آنها بسیار حائز اهمیت است