امروز: سه شنبه 27 مهر 1400

آخرین بروزرسانی: 1400/07/27 12:05:02

شعار سال 1400
تصویر رهبر و پرچم
حضور مدیر کل هواشناسی استان کردستان در شبکه برکت از استودیو کشاورز کردستان

مدیر کل هواشناسی جهت ارائه فعالیت ها و خدمات هواشناسی به بخش کشاورزی در استودیو کشاورز کردستان حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کردستان ، رحیم صدیقی مدیر کل هواشناسی با حضور در شبکه برکت  استودیو کشاورز کردستان به مدت دو ساعت نسبت به ارائه خدمات و فعالیت های هواشناسی و نقش اطلاعات هواشناسی درمدیریت بخش های کشاورزی، گزارش مبسوطی ارائه نمود.