امروز: سه شنبه 27 مهر 1400

آخرین بروزرسانی: 1400/07/27 13:05:08

شعار سال 1400
تصویر رهبر و پرچم
میزگرد تغییرات اقلیمی و خشکسالی در خبرگزاری تسنیم
          میزگرد، تغییرات اقلیمی و خشکسالی با حضور مدیران آب منطقه ای، منابع طبیعی و هواشناسی در دفتر خبرگزاری تسنیم در سنندج برگزار شد.
          به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان کردستان ، رحیم صدیقی،  مدیرکل هواشناسی استان کردستان در این میزگرد اظهار داشت: زندگي بشر در طول تاريخ و در سراسر جهان همواره در معرض انواع مخاطرات طبيعي قرار داشته كه بخشي از اين خطرات و حوادث  ناشي از فعاليت ها و فرآيندهاي زمين‌شناسي و ژئومورفولوژيكي از قبيل زلزله، آتشفشان، سيل و غيره بوده، اما شمار ديگري از حوادث طبيعي كه از فراواني و گستردگي نسبتاً بيشتري برخوردارند، حوادث ناشي از فرآيندهاي آب و هوايي مي‌باشند از جمله اين حوادث مي‌توان به طوفان هاي سهمگين، خشكسالي، بارش هاي سيل‌آسا ، رعد و برق و غیره ... اشاره نمود كه در اين ميان، خشكسالي از اهميت و گستردگي قابل ملاحظه‌اي برخوردار است.  خشكسالي به عنوان پديده‌اي خزنده شناخته شده است، زيرا اغلب تأثير آن در يك دوره‌ زماني مشخص و به كندي ظاهر مي‌شود، به همين دليل تعيين زمان شروع و خاتمه آن دشوار و در نتيجه برنامه‌ريزي جهت كاهش خسارت هاي ناشي از آن نيز پيچيده است.
      وی همچنین گفت خشکسالی چند مرحله است نخست خشکسالی هواشناسي: هواشناسان، خشكسالي را بارش كمتر از حد معمول كه منجر به تغيير الگوي آب و هوايي مي گردد، تعريف كرده اند خشکسالی كشاورزي: از ديدگاه كشاورزي زماني كه رطوبت خاك از نياز واقعي محصول كمتر باشد و منجر به خسارت در محصول شود، خشكسالي کشاورزی اتفاق افتاده است. خشکسالی هيدرولوژيكي: از ديدگاه آب شناسان خشكسالي زماني اتفاق مي افتد كه سطح تراز ذخاير آب هاي سطحي و زيرزميني از حد معمول خود پايين تر باشد. ديدگاه اجتماعي و اقتصادي، خشكسالي يعني زماني كه كمبود آب براي نيازهاي بشر موجب نابهنجاري‌هاي اجتماعي و اقتصادي شود. 
وی در ادامه این نشست اظهار داشت از ابتدایی سال زراعی آبی از اول مهر 1399 تا 31 مرداد 1400 متوسط بارش استان 293.8 میلیمتر بوده است . با توجه به اینکه میزان بارش نرمال دریک سال زراعی آبی کامل در استان 453.4 میلیمتر است امسال حدود 65 درصد آن تامین شده در واقع 35 درصد کاهش نسبت به دوره بلند مدت اتفاق افتاده است وی افزود: طبق مدل‌های هواشناسی در مهر و آبان سال جاری میزان بارش‌ها کمتر از حالت نرمال خواهد بود .