امروز: سه شنبه 27 مهر 1400

آخرین بروزرسانی: 1400/07/27 11:30:15

شعار سال 1400
تصویر رهبر و پرچم
کاهش 33.4 درصدی بارش در سال زراعی از اول مهر 1399 تا 31 شهریور 1400 در استان کردستان

     به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان کردستان ، رحیم صدیقی مدیرکل هواشناسی استان اعلام نمود، میزان بارش: درسال زراعی جاری از اول مهر 1399 تا 31 شهریور 1400 در استان 301.8 میلیمتر بوده که این مقدار نسبت به دوره مشابه سال گذشته 42.3 درصد کاهش دارد و همچنین نسبت به دوره مشابه بلند مدت 33.4 درصد کاهش را نشان می دهد، طی سال زراعی از اول مهر 1399 تا 31 شهریور 1400 کاهش بارش نسبت به دوره مشابه بلند مدت در شهرستانهای استان به این صورت بوده سروآباد 46.8 میلیمتر، قروه 43.6 میلیمتر، کامیاران 43.5 میلیمتر ، مریوان 40.9 میلیمتر، دهگلان 37.2 میلیمتر ، بیجار 36.6 میلیمتر ، سنندج 32.7 میلیمتر ، بانه 32 میلیمتر، سقز 22.9 میلیمتر و دیواندره 18.1 میلیمترکاهش داشته اند .
از نظر دمایی : در شهریور ماه سالجاری حداکثر دما در شهرستان سروآباد با 37.7 درجه سانتیگراد و حداقل دما در شهرستان دهگلان با 8.3 درجه سانتیگراد رخ داده است، با توجه به بررسی های انجام شده متوسط دمای استان در شهریور ماه سال جاری 23.3 درجه سانتیگراد بوده که این مقدار در مقایسه با متوسط دمای دوره مشابه سال گذشته 0.6 درجه سانتیگراد و نسبت به دوره مشابه بلند مدت 1.4 درجه سانتیگراد افزایش داشته است در واقع شهریور سال جاری گرمتر از شهریور سال گذشته و دوره مشابه بلند مدت بوده است.