امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401

آخرین بروزرسانی: 1401/05/26 21:14:07

شعار سال 1400
تصویر رهبر و پرچم

خدمات ارائه شده در این اداره کل به شرح زیر می باشد :

۱- خدمات عامه

۲-خدمات تخصصی

۳- خدمات تهک (توسعه هواشناسی کاربردی )

.

خدمات عامه هواشناسی کردستان


فرایند ارائه آمار


خدمات تخصصی

خدمات تهک (توسعه هواشناسی کاربردی )