امروز: جمعه 8 بهمن 1400

آخرین بروزرسانی: 1400/11/08 09:25:15

شعار سال 1400
تصویر رهبر و پرچم

خدمات ارائه شده در این اداره کل به شرح زیر می باشد :

۱- خدمات عامه

۲-خدمات تخصصی

۳- خدمات تهک (توسعه هواشناسی کاربردی )

.

خدمات عامه هواشناسی کردستان


فرایند ارائه آمار


خدمات تخصصی

خدمات تهک (توسعه هواشناسی کاربردی )