پیش بینی هوای سقز

18°c

7°c

قسمتي ابري تا نيمه ابري گاهی وزش بادشديد همراه با بارش پراکنده و رعدوبرق در بعضی ساعات غبارآلود

1399/01/13

پنج شنبه

19°c

9°c

قسمتي ابري دربعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش باد

1399/01/14

جمعه

16°c

6°c

نيمه ابري تا ابري گاهی مه آلود همراه با وزش باد در بعضی ساعات رگبارورعدوبرق دربعدازظهر کاهش ابر

1399/01/15

شنبه