پیش بینی هوای مریوان

31°c

7°c

صاف گاهی وزش باد

1399/07/02

پنج شنبه

31°c

7°c

صاف دربعدازظهر وزش باد

1399/07/03

جمعه

30°c

9°c

صاف بتدریج افزایش ابر وزش بادشديد با احتمال بارش پراکنده و کاهش دما

1399/07/04

شنبه