پیش بینی هوای مریوان

12°c

0°c

نيمه ابري تا ابري گاهی وزش باد

1398/09/23

شنبه

12°c

0°c

نيمه ابري تا ابري گاهی وزش باد

1398/09/24

يکشنبه

8°c

2°c

ابري و مه آلود گاهی وزش باد دربعدازظهر بارش باران و برف در ارتفاعات کولاک برف

1398/09/25

دوشنبه