پیش بینی هوای بانه

1°c

-4°c

نيمه ابري تا ابري و مه آلود در بعضی ساعات بارش برف در ارتفاعات کولاک برف

1398/11/04

جمعه

0°c

-11°c

ابري همراه با بارش پراکنده و مه آلود دربعدازظهر کاهش ابر و کاهش دما

1398/11/05

شنبه

-2°c

-10°c

کمي ابري تا قسمتي ابري و مه صبحگاهي درطول روز افزايش دما

1398/11/06

يکشنبه