پیش بینی هوای بانه

10°c

3°c

قسمتي ابري تا نيمه ابري با احتمال بارش پراکنده گاهی وزش باد

1398/09/24

يکشنبه

7°c

5°c

قسمتي ابري بتدریج افزایش ابر با احتمال بارش باران و برف در ارتفاعات رگبار برف همراه با وزش باد

1398/09/25

دوشنبه

2°c

1°c

ابري همراه با بارش باران و برف با احتمال بارش برف و وزش باد در بعضی ساعات مه آلود

1398/09/26

سه شنبه