پیش بینی هوای بانه

20°c

9°c

قسمتي ابري تا نيمه ابري دربعدازظهر وزش باد

1399/01/18

سه شنبه

18°c

8°c

نيمه ابري تا ابري دربعدازظهر رگبار باران با احتمال رعدوبرق و وزش بادشديد

1399/01/19

چهارشنبه

13°c

3°c

نيمه ابري تا ابري دربعدازظهر رگبارورعدوبرق و وزش بادشديد

1399/01/20

پنج شنبه