پیش بینی هوای بانه

30°c

14°c

صاف دربعدازظهر وزش باد

1399/07/04

شنبه

29°c

15°c

صاف تا کمي ابري وزش باد و افزایش ابر

1399/07/05

يکشنبه

29°c

14°c

صاف تا کمي ابري بادوگردوخاک

1399/07/06

دوشنبه