پیش بینی هوای قروه

5°c

-4°c

قسمتي ابري تا نيمه ابري گاهی وزش باد

1398/09/24

يکشنبه

3°c

-2°c

قسمتي ابري بتدریج افزایش ابر گاهی بارش باران و برف در ارتفاعات رگبار برف همراه با وزش باد

1398/09/25

دوشنبه

0°c

-5°c

ابري همراه با بارش باران و برف گاهی بارش برف و وزش باد در بعضی ساعات مه آلود

1398/09/26

سه شنبه