پیش بینی هوای بیجار

1°c

-6°c

نيمه ابري تا ابري و مه آلود در بعضی ساعات بارش برف در ارتفاعات کولاک برف

1398/11/04

جمعه

-1°c

-13°c

ابري همراه با بارش پراکنده و مه آلود دربعدازظهر کاهش ابر و کاهش دما

1398/11/05

شنبه

-3°c

-12°c

کمي ابري تا قسمتي ابري و مه صبحگاهي درطول روز افزايش دما

1398/11/06

يکشنبه