پیش بینی هوای زرینه

16°c

4°c

قسمتي ابري تا نيمه ابري دربعدازظهر وزش باد

1399/01/18

سه شنبه

14°c

3°c

نيمه ابري تا ابري دربعدازظهر رگبار باران با احتمال رعدوبرق و وزش بادشديد

1399/01/19

چهارشنبه

7°c

0°c

نيمه ابري تا ابري دربعدازظهر رگبارورعدوبرق و وزش بادشديد

1399/01/20

پنج شنبه