پیش بینی هوای زرینه

28°c

7°c

صاف دربعدازظهر وزش باد

1399/07/04

شنبه

26°c

8°c

صاف تا کمي ابري وزش باد و افزایش ابر با احتمال بارش پراکنده

1399/07/05

يکشنبه

25°c

7°c

صاف تا کمي ابري بادوگردوخاک

1399/07/06

دوشنبه