پیش بینی هوای کامیاران

8°c

0°c

نيمه ابري تا ابري و مه آلود در بعضی ساعات بارش باران و برف در ارتفاعات رگبار برف

1398/10/30

دوشنبه

8°c

1°c

قسمتي ابري تا نيمه ابري و مه آلود

1398/11/01

سه شنبه

7°c

0°c

ابري و مه آلود و وزش باد در بعضی ساعات بارش باران و برف در ارتفاعات رگبار برف و کولاک برف

1398/11/02

چهارشنبه