پیش بینی هوای کامیاران

33°c

8°c

صاف دربعدازظهر وزش باد

1399/07/04

شنبه

32°c

10°c

صاف تا کمي ابري وزش باد و افزایش ابر با احتمال بارش پراکنده

1399/07/05

يکشنبه

32°c

9°c

صاف تا کمي ابري بادوگردوخاک

1399/07/06

دوشنبه