پیش بینی هوای هزارکانیان

3°c

-4°c

نيمه ابري تا ابري گاهی وزش باد

1398/09/23

شنبه

4°c

-3°c

نيمه ابري تا ابري گاهی وزش باد

1398/09/24

يکشنبه

4°c

-1°c

ابري و مه آلود گاهی وزش باد دربعدازظهر بارش باران و برف در ارتفاعات کولاک برف

1398/09/25

دوشنبه