پیش بینی هوای سنندج

5°c

-3°c

نيمه ابري تا ابري و مه آلود در بعضی ساعات بارش باران و برف در ارتفاعات رگبار برف و کولاک برف

1398/11/04

جمعه

4°c

-7°c

ابري همراه با بارش پراکنده و مه آلود دربعدازظهر کاهش ابر و کاهش دما

1398/11/05

شنبه

7°c

-6°c

کمي ابري تا قسمتي ابري و مه صبحگاهي درطول روز افزايش دما

1398/11/06

يکشنبه