پیش بینی هوای سنندج

10°c

1°c

بتدريج ابري درپاره ای نقاط مه آلود دربعدازظهر بارش باران و برف

1399/09/07

شنبه

9°c

3°c

ابري همراه با بارش باران و برف دربعدازظهر

1399/09/08

يکشنبه

11°c

4°c

قسمتي ابري تا نيمه ابري دربعدازظهر بارش پراکنده درپاره ای نقاط مه آلود گاهی وزش باد

1399/09/09

دوشنبه