پیش بینی هوای سنندج

21°c

9°c

نيمه ابري تا ابري در بعضی ساعات رگبار باران با احتمال رعدوبرق و وزش بادشديد

1399/01/18

سه شنبه

14°c

7°c

نيمه ابري تا ابري در بعضی ساعات رگبارورعدوبرق و وزش بادشديد

1399/01/19

چهارشنبه

16°c

4°c

ابري همراه با بارش باران در بعضی ساعات وزش باد با احتمال رعدوبرق و تگرگ

1399/01/20

پنج شنبه