پیش بینی هوای سنندج

11°c

-1°c

قسمتي ابري تا نيمه ابري گاهی وزش باد

1398/09/24

يکشنبه

9°c

1°c

قسمتي ابري بتدریج افزایش ابر گاهی بارش باران و برف در ارتفاعات رگبار برف همراه با وزش باد

1398/09/25

دوشنبه

5°c

-3°c

ابري همراه با بارش باران و برف گاهی بارش برف و وزش باد در بعضی ساعات مه آلود

1398/09/26

سه شنبه