پیش بینی هوای مریوان

13°c

-2°c

صاف تا کمي ابري دربعدازظهر وزش باد

1399/12/06

پنج شنبه

10°c

-6°c

کمي ابري تا نيمه ابري دربعدازظهر وزش باد و کاهش دما

1399/12/07

جمعه

12°c

-5°c

صاف تا کمي ابري دربعدازظهر وزش باد

1399/12/08

شنبه