پیش بینی هوای مریوان

14°c

2°c

قسمتي ابري بتدریج افزایش ابر گاهی وزش باد درپاره ای نقاط مه آلود

1399/09/04

چهارشنبه

9°c

4°c

ابري و مه آلود گاهی وزش بادشديد همراه با بارش باران در ارتفاعات کولاک برف

1399/09/05

پنج شنبه

11°c

0°c

ابري و مه آلود گاهی وزش باد در بعضی ساعات بارش پراکنده در ارتفاعات کولاک برف

1399/09/06

جمعه