پیش بینی هوای بانه

9°c

2°c

نيمه ابري تا ابري گاهی وزش باد

1398/09/23

شنبه

9°c

3°c

نيمه ابري تا ابري گاهی وزش باد

1398/09/24

يکشنبه

6°c

3°c

ابري و مه آلود گاهی وزش باد دربعدازظهر بارش باران و برف در ارتفاعات کولاک برف

1398/09/25

دوشنبه