پیش بینی هوای زرینه

0°c

-5°c

نيمه ابري تا ابري گاهی وزش باد

1398/09/23

شنبه

2°c

-5°c

نيمه ابري تا ابري گاهی وزش باد

1398/09/24

يکشنبه

0°c

-2°c

ابري و مه آلود گاهی وزش باد دربعدازظهر بارش باران و برف در ارتفاعات کولاک برف

1398/09/25

دوشنبه