پیش بینی هوای کامیاران

13°c

3°c

قسمتي ابري بتدریج افزایش ابر گاهی وزش باد درپاره ای نقاط مه آلود

1399/09/04

چهارشنبه

7°c

2°c

ابري و مه آلود گاهی وزش بادشديد همراه با بارش باران در ارتفاعات کولاک برف

1399/09/05

پنج شنبه

10°c

0°c

ابري و مه آلود گاهی وزش باد در بعضی ساعات بارش پراکنده در ارتفاعات کولاک برف

1399/09/06

جمعه