پیش بینی هوای کامیاران

35°c

11°c

صاف دربعدازظهر بادوگردوخاک و افزایش ابر گاهی وزش بادشديد همراه با غبارمحلي

1399/03/09

شنبه

34°c

8°c

صاف دربعدازظهر وزش باد و افزایش ابر همراه با غبارمحلي

1399/03/10

يکشنبه

34°c

8°c

صاف تا کمي ابري و وزش باد و افزایش ابر

1399/03/11

دوشنبه