پیش بینی هوای کامیاران

35°c

20°c

کمي ابري تا قسمتي ابري دربعدازظهر افزایش ابر و وزش باد با احتمال رگبارورعدوبرق

1399/05/15

پنج شنبه

37°c

21°c

کمي ابري تا قسمتي ابري دربعدازظهر وزش بادشديد و غبارمحلي

1399/05/16

جمعه

38°c

22°c

صاف تا کمي ابري دربعدازظهر وزش بادشديد و غبارمحلي همراه با افزايش دما

1399/05/17

شنبه