پیش بینی هوای سنندج

10°c

-2°c

نيمه ابري تا ابري گاهی وزش باد

1398/09/23

شنبه

11°c

-1°c

نيمه ابري تا ابري گاهی وزش باد

1398/09/24

يکشنبه

6°c

2°c

ابري و مه آلود گاهی وزش باد دربعدازظهر بارش باران و برف در ارتفاعات کولاک برف

1398/09/25

دوشنبه