پیش بینی هوای سنندج

34°c

8°c

صاف تا کمي ابري دربعدازظهر وزش باد و افزایش ابر با احتمال بارش پراکنده

1399/07/04

شنبه

33°c

9°c

صاف تا کمي ابري دربعدازظهر بادوگردوخاک

1399/07/05

يکشنبه

30°c

9°c

صاف همراه با بادوگردوخاک دربعدازظهر وزش بادشديد

1399/07/06

دوشنبه