میزان بارندگی دراستان کردستان

منبع: روابط عمومی 182 بازدید

میزان بارندگی دراستان کردستان ازاول سال آبی جاری (1/7/ 1399 تا 4/2/1400)

ادامه خبر >>>

مرمت و بازسازی ساختمان ودیوارهای محوطه ایستگاه هواشناسی شهرستان قروه

منبع: روابط عمومی 59 بازدید

بازسازی ساختمان ،دیوارها ونرده های محوطه ایستگاه،هواشناسی قروه که بر اثر بارش برف و باران طی سالهای گذشته تخریب و فرسوده شده بودند مرمت و بازسازی خواهند شد.

ادامه خبر >>>

تحلیل اقلیمی زمستان 99

منبع: روابط عمومی 149 بازدید

بررسی شرایط و تحلیل اقلیمی زمستان 99

ادامه خبر >>>