هواشناسی همواره در تمام شرایط جوی درکنار همکاران راهداری و حمل و نقل جاده ای استان است

تاریخ ثبت: 1399/07/06 تعداد 251 بازدید از این خبر

دیدار مدیر کل هواشناسی استان کردستان با مدیرکل راهداری وحمل ونقل استان برگزار شد


به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان کردستان،  نشستی صمیمانه فی مابین مدیر کل هواشناسی و مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کردستان انجام شد. دراین دیدار صدیقی مدیر کل هواشناسی انتصاب آقای مدرس گرجی را  به سمت مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کردستان به ایشان تبریک گفت ، در ادامه مدیرکل هواشناسی گفتند هواشناسی همواره در تمام شرایط جوی استان درکنار همکاران راهداری و حمل و نقل جاده ای بوده و هست امیدواریم این همکاری و همدلی همچنان ادامه داشته باشد تا بتوانیم در خدمت رسانی به مردم شریف بهتر و مؤثرتر عمل کنیم .
در ادامه محمد راشد مدرس گرجی ضمن تقدیر و تشکر از هواشناسی در اطلاع رسانی هشدارها و پیش بینی ها ی شرایط جوی استان توانسته کمک بسیار مؤثری به حوزه راهداری و حمل و نقل استان بکنند ، ایشان تصریح کردند اطلاع رسانی به موقع و نقطه ای وضعیت جاده ها از نظر جوی به راهداری استان در مدیریت نیروی انسانی و مدیریت زمان جهت امداد رسانی بسیار مفید و مؤثر بوده است. همچنین گفتند با توجه به آغاز فصل سرما و پدیده  بالاخص در گردنه های برفگیر و سردسیری استان کردستان خواستار تدوام این همکاری شد وی در ادامه با اشاره به کاهش خسارت ها و ارزش افزوده حاصل از اطلاع رسانی هواشناسی اظهار داشتند با این اطلاع رسانی ها می توان با صرف هزینه کمتر، بهره وری را افزایش داد. همچنین آقای مدرس گرجی خواهان ادامه همکاری هواشناسی و راهداری و حمل و نقل با حضور کارشناسان بخش های مختلف راهداری در دیسکاشن رروزانه پیش بینی در مواقع وجود پدیده شدند.