روز جهانی هواشناسی

تاریخ ثبت: 1400/01/03 تعداد 115 بازدید از این خبر

حضور مدیرکل هواشناسی در ایستگاه هواشناسی فرودگاه سنندج در سوم فروردین جهت تبریک روز جهانی هواشناسی


به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان، رحیم صدیقی مدیرکل هواشناسی استان کردستان به همراه معاون توسعه پیش بینی و معاون فنی و شبکه ایستگاه های استان امروز سه شنبه ۳ام فروردین ۱۴۰۰در ایستگاه هواشناسی فرودگاه سنندج  حضور یافت وبه همکاران این ایستگاه روز جهانی هواشناسی راتبریک گفتند.