مرمت و بازسازی ساختمان ودیوارهای محوطه ایستگاه هواشناسی شهرستان قروه

تاریخ ثبت: 1400/02/01 تعداد 143 بازدید از این خبر

بازسازی ساختمان ،دیوارها ونرده های محوطه ایستگاه،هواشناسی قروه که بر اثر بارش برف و باران طی سالهای گذشته تخریب و فرسوده شده بودند مرمت و بازسازی خواهند شد.


به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان، رحیم صدیقی مدیرکل هواشناسی استان کردستان روز چهار شنبه اول اردیبهشت ماه 1400 گفت ایستگاه هواشناسی شهرستان قروه با توجه به اینکه دیوارهای محوطه ایستگاه و داخل ساختمان ایستگاه و فاضلاب و لوله کشی ساختمان و... طی سال های متمادی فرسوده و تخریب شده اند  ،نیاز مبرم به باز سازی و مرمت دارندکه انشالله در طی اردیبهشت ماه سالجاری نسبت به مرمت و بازسازی ایستگاه هواشناسی شهرستان قروه اقدام خواهیم کرد. وی گفت اقداماتی که برای این ایستگاه انجام خواهد شد عبارتند از بازسازی دیوار های حصار محوطه ایستگاه ،نقاشی نرده های حصار ایستگاه ،رنگ آمیزی فنس پلاتفرم وپایه های ادوات ، نقاشی داخل ساختمان ایستگاه و همچنین باز سازی و محوطه سازی داخل ایستگاه، لوله کشی آب شرب و فاضلاب ،برق کشی ، درب ها و پنجره ها اداره که فرسوده شده اند بازسازی خواهند شد.