پیش بینی هوای سقز

26°c

7°c

کمي ابري تا نيمه ابري دربعدازظهر وزش بادشديد بتدریج غبارآلود با احتمال بارش پراکنده

1400/02/17

جمعه

24°c

6°c

قسمتي ابري تا نيمه ابري دربعدازظهر وزش بادشديد در بعضی ساعات رگبارورعدوبرق و غبارآلود

1400/02/18

شنبه

23°c

5°c

کمي ابري تا نيمه ابري دربعدازظهر وزش باد در بعضی ساعات رگبارورعدوبرق و غبارآلود

1400/02/19

يکشنبه