پیش بینی هوای سقز

35°c

9°c

صاف دربعدازظهر وزش باد و غبارمحلي و افزايش دما

1400/03/26

چهارشنبه

37°c

9°c

صاف گاهی وزش باد و غبارمحلي

1400/03/27

پنج شنبه

36°c

8°c

صاف دربعدازظهر وزش باد و غبارمحلي

1400/03/28

جمعه