پیش بینی هوای زرینه

31°c

11°c

صاف دربعدازظهر وزش باد و غبارمحلي و افزايش دما

1400/03/26

چهارشنبه

32°c

10°c

صاف گاهی وزش باد و غبارمحلي

1400/03/27

پنج شنبه

32°c

9°c

صاف دربعدازظهر وزش باد و غبارمحلي

1400/03/28

جمعه