پیش بینی هوای سنندج

38°c

14°c

صاف گاهی وزش باد و غبارمحلي

1400/03/26

چهارشنبه

39°c

14°c

صاف دربعدازظهر وزش باد و غبارمحلي

1400/03/27

پنج شنبه

40°c

14°c

صاف دربعدازظهر وزش باد و غبارمحلي و افزايش دما

1400/03/28

جمعه