امروز: سه شنبه 27 مهر 1400

آخرین بروزرسانی: 1400/07/27 13:05:08

شعار سال 1400
تصویر رهبر و پرچم
هفته دولت گرامی باد

Departments

Magnam dolores commodi suscipit. Necessitatibus eius consequatur ex aliquid fuga eum quidem. Sit sint consectetur velit. Quisquam quos quisquam cupiditate. Et nemo qui impedit suscipit alias ea. Quia fugiat sit in iste officiis commodi quidem hic quas.

گزارشات، نشریات و مقالات علمی

مشاهده گزارشات ویژه و همچنین نشریات فصلی و ماهانه سازمان و اداره کل و همچنین مقالات و دانستنیهای جدید در حوزه هواشناسی

فصلنامه هواشناسی کردستان ویژه فصل بهار سال 1400

در فصل بهار تمامی شهرستانهای استان با بی هنجاری منفی بارش بالای 70درصد نسبت به سالیان گذشته مواجه...

ماهنامه هواشناسی کردستان ویژه خرداد ماه سال 1400

اطلاعات بارشی مربوط به ایستگاه های استان نشان می دهد میانگین بارش یک سال کامل آبی استان 453.4 میل...

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ دﻣﺎ و ﺑﺎرش ﺗﯿﺮ ﻣﺎه 1400 اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ دﻣﺎ و ﺑﺎرش ﺗﯿﺮ ﻣﺎه 1400 اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷ...

سوالات متداول

جهت تسریع ارائه خدمات سازمان و در راستای بهبود عملکرد این اداره کل و جلوگیری از اتلاف زمان، برخی از مشکلات، سوالات و درخواست های پر تکرار به شرح ذیل میباشد. که پاسخ های داده شده به آنها شما را در تسریع دریافت خدمات یاری می نماید.

  • با توجه به اینکه سازمان هواشناسی یک سازمان جهانی است و داده های اندازه گیری شده به کل جهان مخابره میشود پس حتما داده های واقعی اعلام می شود .

  • طبق استاندارد های جهانی هواشناسی دماسنج های هواشناسی در جعبه مخصوص در فاصله معینی از زمین قرار می گیرند . در واقع دمای اصلی دمای سایه است .

  • دو دلیل عمده علت تفاوت اعداد نشان داده شده هستند . ۱. دماسنج های هواشناسی استاندارد بوده . ۲. در مکانهایی قرار میگیرد که از تشعشعات اجسام اطراف دور باشد.

  • بیشترین دما حدود ۴ تا ۵ بعد از ظهر و کمینه دما حدود ۴ تا ۶ صبح

  • دسترسی به آمار تمامی ساعات بر اساس ماده ۲۱ قانون وصول برخی درآمدها ی دولت با دریافت هزینه های آن به حساب خزانه دولت امکان پذیر است .

  • سازمان هواشناسی فقط مسئول پایش و اعلام وضعیت جوی و صدور پیش بینی می باشد. تاخیر یا لغو پرواز بر اساس دستور العملهای خاص بر عهده مسئولین هوانوردی می باشد.

  • شرایط سرما و یخبندان در اوایل بهار روز و ساعت مشخصی ندارد به همین علت بهترین راه حل ارتباط با پیش بینی اداره کل هواشناسی استان میباشد