امروز: سه شنبه 5 تیر 1403

آخرین بروزرسانی: 1403/04/05 03:30:17

شعار سال 1400
تصویر رهبر و پرچم
ردیف نام استان نام ایستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی     تاریخ تاسیس شمسی ارتفاع از سطح دریا
      درجه دقیقه ثانیه درجه دقیقه ثانیه x y
1 کردستان دهگلان 35 19 18 47 18 55 47.3155 35.3217 1392/05 1862
2 کردستان سروآباد 35 17 38 46 22 26 46.3738 35.2941 1380 1177
3 کردستان بهارستان 35 40 20 47 7 25 47.1237 35.6724 1372/11/5 2097
4 کردستان آویهنگ 35 15 21 46 40 33 46.6759 35.2559 1378/11/01 1691
5 کردستان یاسوکند 36 17 2 47 45 5 47.7515 36.2841 1380/10/01 1668
6 کردستان دیواندره 35 52 25 47 4 22 47.0728 35.8738 1382/08/15 1747
7 کردستان قاملو 35 10 33 47 29 36 47.4934 35.1760 1375 1853
8 کردستان بابارشانی 35 40 25 47 47 54 47.7984 35.6738 1382/06/01 1656
9 کردستان سلین 35 13 40 46 19 19 46.3219 35.2279 1381/07/15 924
10 کردستان گل تپه 36 21 29 46 39 54 46.6652 36.3582 1381/08/01 1637
11 کردستان موچش 35 3 34 47 8 59 47.1497 35.0597 1380/09/01 1652
12 کردستان سراب شهرک 35 37 31 47 21 27 47.3575 35.6254 1376/10/01 2011
13 کردستان حاجی ممدان 35 57 25 46 20 34 46.3428 35.9570 1377/11/01 1844