امروز: سه شنبه 5 تیر 1403

آخرین بروزرسانی: 1403/04/05 03:14:21

شعار سال 1400
تصویر رهبر و پرچم

ردیف
نام استان
شهرستان
نام ایستگاه
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
x
y
سال تأسیس
ارتفاع از سطح دریا
درجه
دقیقه
ثانیه
درجه
دقیقه
ثانیه
میلادی
شمسی
1 کردستان سقز سرچشمه 36 21 23 46 15 18 46.2550 36.3564 1987 1366 1660
2 کردستان سقز ترجان 36 19 17 46 0 52 46.0144 36.3214 1998 1377 1614
3 کردستان سقز لگزی 36 16 47 46 28 23 46.4731 36.2797 1997 1376 1478
4 کردستان بیجار میدان مظفرخان 36 14 48 47 20 11 47.3364 36.2467 1983 1362 1987
5 کردستان دیواندره گورباباعلی 36 13 55 46 52 8 46.8689 36.2319 1997 1376 2196
6 کردستان بیجار قزل بلاغ 36 14 3 47 15 4 47.2511 36.2342 1993 1372 1954
7 کردستان سقز تموغه 36 12 13 46 7 32 46.1256 36.2036 1989 1368 1539
8 کردستان بیجار قجور 36 12 38 47 53 29 47.8914 36.2106 1969 1348 1482
9 کردستان دیواندره شالی شل 36 10 20 47 2 60 47.0500 36.1722 2000 1379 2082
10 کردستان سقز سنته 36 10 17 46 33 14 46.5539 36.1714 1989 1368 1566
11 کردستان بیجار خوشمقام 36 9 50 47 21 7 47.3519 36.1639 1993 1372 1850
12 کردستان سقز تیلکو 36 8 26 46 44 50 46.7472 36.1407 1965 1344 1947
13 کردستان سقز کسنزان 36 6 25 46 12 50 46.2139 36.1069 2003 1382 1772
14 کردستان سقز قشلاق پل 36 5 25 46 20 24 46.3400 36.0903 1997 1376 1486
15 کردستان بیجار اغبلاغ 36 6 7 47 32 48 47.5467 36.1019 1989 1368 1809
16 کردستان سقز خورخوره سقر 36 3 57 46 29 11 46.4864 36.0658 2000 1379 1536
17 کردستان بانه کانی سور 36 3 30 45 44 54 45.7483 36.0583 1994 1373 1506
18 کردستان بیجار توپ آغاج 36 2 60 47 49 18 47.8217 36.0500 1995 1374 1650
19 کردستان دیواندره گاوشله 36 0 53 47 9 8 47.1523 36.0147 1997 1376 1788
20 کردستان بانه بوالحسن 35 59 34 45 39 38 45.6606 35.9928 2000 1379 1604
21 کردستان بانه سورین 35 56 61 46 2 25 46.0405 35.9476 1998 1377 1698
22 کردستان بیجار خورخوره بیجار 35 57 43 47 48 50 47.8139 35.9619 1989 1368 1630
23 کردستان سقز سوته 35 57 10 46 19 29 46.3247 35.9528 1989 1368 1630
24 کردستان دیواندره شریف آباد 35 55 35 46 45 58 46.7661 35.9264 1997 1376 2042
25 کردستان دیواندره دیواندره 35 55 0 47 1 0 47.0167 35.9167 1964 1343 1850
26 کردستان دیواندره بست 35 53 12 46 35 16 46.5878 35.8869 1997 1376 1745
27 کردستان سقز بسطام 35 51 49 46 23 51 46.3976 35.8639 1997 1376 1650
28 کردستان بیجار قاضی قوشچی 35 50 55 47 17 48 47.2967 35.8486 1997 1376 1830
29 کردستان بیجار حسن تیمور 35 49 21 47 58 2 47.9672 35.8225 1989 1368 1890
30 کردستان بیجار نجف آبادگروس 35 47 36 47 14 18 47.2383 35.7933 1987 1366 1879
31 کردستان دیواندره کوله 35 47 18 47 3 6 47.0517 35.7883 1996 1375 1810
32 کردستان دیواندره دره گاوان 35 45 52 46 39 32 46.6589 35.7646 2000 1379 2173
33 کردستان دیواندره تازه آباد آصف 35 46 16 46 55 38 46.9272 35.7711 1997 1376 2145
34 کردستان بیجار ندری 35 45 44 47 31 43 47.5286 35.7622 1989 1368 1900
35 کردستان مریوان قم چیان 35 44 11 46 25 54 46.4317 35.7365 1990 1369 1820
36 کردستان مریوان ساوجي 35 40 10 46 5 6 46.0850 35.6694 1997 1376 1297
37 کردستان مریوان گلچیدر 35 39 56 46 31 7 46.5186 35.6656 2000 1379 1818
38 کردستان دیواندره افراسیاب 35 39 10 46 56 25 46.9403 35.6528 2000 1379 2137
39 کردستان بیجار خزردین 35 38 17 47 36 12 47.6033 35.6381 1997 1376 1794
40 کردستان سنندج هانه گلان 35 36 2 46 48 46 46.8129 35.6005 1998 1377 2055
41 کردستان سنندج منصوربلاغی 35 34 44 47 15 38 47.2606 35.5789 2011 1390 1979
42 کردستان مریوان اسلام دشت ( جانوره ) 35 31 32 46 33 37 46.5603 35.5256 1996 1375 1580
43 کردستان سنندج حسين آباد 35 32 56 47 7 38 47.1272 35.5489 1990 1369 1660
44 کردستان مریوان شیخ عطار 35 30 56 46 27 58 46.4661 35.5128 1997 1376 1590
45 کردستان بیجار خسروآباد 35 31 4 47 37 24 47.6233 35.5178 1993 1372 1835
46 کردستان سنندج قلعه شیخان 35 28 0 46 39 12 46.6533 35.4667 1984 1363 1650
47 کردستان سنندج تودار صمدی 35 27 28 46 49 9 46.8192 35.4578 1997 1376 1835
48 کردستان دهگلان میرکی 35 26 8 47 17 25 47.2903 35.4356 1996 1375 1864
49 کردستان سروآباد دزلی 35 22 30 46 8 58 46.1494 35.3750 1998 1377 1420
50 کردستان قروه یالغوز آغاج 35 17 56 47 35 41 47.5948 35.2991 1989 1368 1777
51 کردستان سروآباد قلعه جی 35 21 38 46 16 58 46.2828 35.3606 1997 1376 1167
52 کردستان سنندج شویشه 35 21 32 46 40 50 46.6806 35.3589 1988 1367 1520
53 کردستان سنندج سنندج 35 18 26 47 0 43 47.0119 35.3072 1999 1378 1458
54 کردستان سنندج میانه 35 19 20 46 30 7 46.5019 35.3222 1997 1376 1739
55 کردستان قروه شوراب حاجی 35 18 5 47 41 46 47.6961 35.3014 1993 1372 1795
56 کردستان سنندج کرجو 35 17 15 46 50 0 46.8333 35.2875 1996 1375 1810
57 کردستان سنندج صلوات آباد 35 16 59 47 7 20 47.1222 35.2831 1988 1367 1720
58 کردستان دهگلان کرگ آباد 35 16 53 47 11 58 47.1994 35.2814 1993 1372 2060
59 کردستان دهگلان دهگلان 35 16 59 47 25 0 47.4167 35.2831 1986 1365 1830
60 کردستان قروه سریش آباد 35 15 15 47 46 59 47.7831 35.2542 1989 1368 1829
61 کردستان سروآباد اورامان تخت 35 15 15 46 15 55 46.2653 35.2542 1997 1376 1428
62 کردستان دهگلان حسن آباد دهگلان 35 15 38 47 27 0 47.4500 35.2606 1977 1356 1805
63 کردستان سنندج هشمیز 35 12 56 46 47 10 46.7861 35.2156 1976 1356 1800
64 کردستان سنندج توریو 35 11 2 46 48 5 46.8014 35.1839 2015 1394 1675
65 کردستان سنندج گندمان 35 11 11 46 55 59 46.9331 35.1864 1995 1374 1450
66 کردستان سروآباد چشمیدر 35 10 0 46 32 5 46.5347 35.1667 1991 1370 1672
67 کردستان سنندج نران 35 8 49 47 6 20 47.1056 35.1469 1996 1375 1820
68 کردستان سنندج گلین 35 7 59 46 49 1 46.8169 35.1331 1997 1376 1748
69 کردستان سروآباد سرخه توت 35 7 7 46 33 10 46.5528 35.1186 1997 1376 1520
70 کردستان سروآباد گواز 35 6 40 46 39 8 46.6522 35.1111 1998 1377 1830
71 کردستان قروه ناظم آباد 35 6 21 47 58 15 47.9708 35.1058 1993 1372 1810
72 کردستان کامیاران فقیه سلیمان 35 2 35 46 56 31 46.9419 35.0430 1996 1375 1360
73 کردستان کامیاران کاشتر 35 0 38 46 40 20 46.6722 35.0106 1997 1376 1465
74 کردستان کامیاران طا 35 0 38 46 46 22 46.7728 35.0106 1996 1375 1450
75 کردستان کامیاران بان سعیدعليا  34 55 45 47 7 30 47.1250 34.9292 1997 1376 1570
76 کردستان کامیاران سورسور 34 52 0 46 57 0 46.9500 34.8667 1994 1373 1820
77 کردستان کامیاران کامیاران 34 47 58 46 57 15 46.9542 34.7994 1996 1375 1482
78 کردستان قروه مظفرآباد 35 13 34 47 46 37 47.7769 35.2261 1965 1344 1868
79 کردستان سقز میرده 36 8 51 46 3 50 46.0639 36.1475 994 1372 1606