امروز: جمعه 8 بهمن 1400

آخرین بروزرسانی: 1400/11/08 09:41:02

شعار سال 1400
تصویر رهبر و پرچم


**   مشخصات امام جماعت اداره کل هواشناسی استان کردستان
============
**    مشخصات نماز خانه اداره کل هواشناسی
============
**    مسابقه نقاشی با موضوع نماز در بین فرزندان کارکنان
============
**    بیانات ماموستا جمال بادروزه  در مورد ارکان روزه
   
============
**  بازدید ماموستا خدایی نماینده مجلس خبرگان از اداره کل هواشناسی** برگزاری جلسات دو ماهانه کمیته نماز اداره هواشناسی