امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401

آخرین بروزرسانی: 1401/05/26 21:30:08

شعار سال 1400
تصویر رهبر و پرچم


**   مشخصات امام جماعت اداره کل هواشناسی استان کردستان
============
**    مشخصات نماز خانه اداره کل هواشناسی
============
**    مسابقه نقاشی با موضوع نماز در بین فرزندان کارکنان
============
**    بیانات ماموستا جمال بادروزه  در مورد ارکان روزه
   
============
**  بازدید ماموستا خدایی نماینده مجلس خبرگان از اداره کل هواشناسی** برگزاری جلسات دو ماهانه کمیته نماز اداره هواشناسی

 **  توصیه های حاج آقا قرائتی در مورد نهضت مسجد سازی