امروز: جمعه 22 تیر 1403

آخرین بروزرسانی: 1403/04/22 20:30:09

شعار سال 1400
تصویر رهبر و پرچم
 • تأسيس، تكميل و ارتقاء شبكه ايستگاهها و ادارات هواشناسي در سطح استان با توجه به برنامه هاي سازمان هواشناسي كشورو اداره كل هواشناسي استان کردستان
 • نگهداري شبكه ايستگاهها و انجام بازرسي هاي فني .
 • اندازه گیری و ثبت پارامترهای عوامل جوي سطح زمين براساس استانداردهاي بين المللي .
 • جمع آوري و كنترل داده های هواشناسي از كليه ايستگاههاي استان و ارسال به سازمان هواشناسی کشور.
 • پیش بینی وضع هوا و هشدارهای جوی براساس تحلیل نقشه های هواشناسی . 
 • صدور پيش آگاهي هواشناسی كشاورزي با همکاری سازمان جهاد کشاورزی.
 • همكاري با صدا و سيماي استان جهت اطلاع رسانی  وضعيت جوی استان .
 • اطلاع رساني وضعيت جوی استان از طريق وب سايت ، سامانه های  هواگو، هوانما و پيام كوتاه .
 • ارائه خدمات هواشناسی هوانوردی در جهت ايمني و سلامت پرواز .
 • ارائه آمار و اطلاعات هواشناسي به كاربران.
 • انجام طرحها و پروژه هاي تحقيقاتي و مطالعاتي بنيادي و كاربردي مرتبط با هواشناسي و اقليم با مشاركت دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي و پژوهشي .
 • همکاری درتهيه گزارشهاي تخصصي مرتبط با هواشناسي.
 • تهيه نشريات و بولتن هاي هواشناسي.
 • همکاری با مراکز آموزشی وعلمی جهت بازديد از ايستگاههاي هواشناسي و ارائه آموزشهاي لازم.