امروز: سه شنبه 21 آذر 1402

آخرین بروزرسانی: 1402/09/21 02:03:01

شعار سال 1400
تصویر رهبر و پرچم
تاکید رئيس سازمان هواشناسی بر ارتقاء اعتبارات هزینه‌ای هواشناسی کردستان در دیدار با استاندار

تاکید رئيس سازمان هواشناسی بر ارتقاء اعتبارات هزینه‌ای هواشناسی کردستان در دیدار با استاندار

1402/09/18 09:29

دیدار مدیرکل هواشناسی کردستان با فرماندارشهرستان بانه

دیدار مدیرکل هواشناسی کردستان با فرماندارشهرستان بانه

1402/09/13 12:19

جلسه اداره کل هواشناسی با مر کزتحقیقات دانشگاه علوم پزشکی کردستان

جلسه اداره کل هواشناسی با مر کزتحقیقات دانشگاه علوم پزشکی کردستان

1402/09/06 14:14

بررسی وضعیت بارش و دمای ایستگاههای هواشناسی استان کردستان درآبان ماه 1402

بررسی وضعیت بارش و دمای ایستگاههای هواشناسی استان کردستان درآبان ماه 1402

1402/09/04 13:55

دیدار مدیر کل هواشناسی استان با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان

دیدار مدیر کل هواشناسی استان با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان

1402/08/25 07:33

برگزاری دوره آموزشی ” آشنایی با نرم افزارآماری R ” در اداره کل هواشناسی کردستان

برگزاری دوره آموزشی ” آشنایی با نرم افزارآماری R ” در اداره کل هواشناسی کردستان

1402/08/21 08:14

جلسه شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان کردستان با حضور وزیر را و شهرسازی برگزار شد

جلسه شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان کردستان با حضور وزیر را و شهرسازی برگزار شد

1402/08/13 12:24

بررسی وضعیت بارش و دمای ایستگاه های هواشناسی استان کردستان درمهر ماه 1402

بررسی وضعیت بارش و دمای ایستگاه های هواشناسی استان کردستان درمهر ماه 1402

1402/08/07 10:19

تقدیر از هواشناسی کردستان در جشنواره شهید رجایی

تقدیر از هواشناسی کردستان در جشنواره شهید رجایی

1402/08/06 12:23

دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران

دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران

1402/08/03 11:20

جلسه آشنایی با نقشه های پیش بینی وضع هوا و رنگ بندی هشدارهای هواشناسی

جلسه آشنایی با نقشه های پیش بینی وضع هوا و رنگ بندی هشدارهای هواشناسی

1402/07/29 10:02

جلسه شورای اقامه نماز اداره کل هواشناسی استان کردستان برگزار شد

جلسه شورای اقامه نماز اداره کل هواشناسی استان کردستان برگزار شد

1402/07/18 09:19

دیدار مدیرکل هواشناسی کردستان با سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

دیدار مدیرکل هواشناسی کردستان با سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

1402/07/08 10:44

بررسی وضعیت بارش و دما ایستگاه های هواشناسی استان کردستان درشهریور ماه 1402

بررسی وضعیت بارش و دما ایستگاه های هواشناسی استان کردستان درشهریور ماه 1402

1402/07/04 09:43

دیدار مدیر کل هواشناسی استان کردستان با فرماندار شهرستان دیواندره

دیدار مدیر کل هواشناسی استان کردستان با فرماندار شهرستان دیواندره

1402/06/14 10:04

بهره برداری از 8 ایستگاه هواشناسی در هفته دولت در استان کردستان

بهره برداری از 8 ایستگاه هواشناسی در هفته دولت در استان کردستان

1402/06/05 10:08

بررسی وضعیت بارش و دما ایستگاه های هواشناسی استان کردستان درمرداد ماه 1402

بررسی وضعیت بارش و دما ایستگاه های هواشناسی استان کردستان درمرداد ماه 1402

1402/06/05 08:57

دیدارمدیر کل هواشناسی استان کردستان با فرماندار ویژه سقز

دیدارمدیر کل هواشناسی استان کردستان با فرماندار ویژه سقز

1402/05/29 11:36

دیداربا خانواده شهدا، ادای دین به مقام والای شهید است

دیداربا خانواده شهدا، ادای دین به مقام والای شهید است

1402/05/28 06:42

بررسی وضعیت بارش و دما ایستگاه های هواشناسی استان کردستان درتیر ماه 1402

بررسی وضعیت بارش و دما ایستگاه های هواشناسی استان کردستان درتیر ماه 1402

1402/05/08 06:21

دیدار مديركل هواشناسي استان کردستان با فرماندار شهرستان کامیاران

دیدار مديركل هواشناسي استان کردستان با فرماندار شهرستان کامیاران

1402/04/22 07:21

بررسی وضعیت بارش و دما در ایستگاههای هواشناسی استان کردستان خرداد1402

بررسی وضعیت بارش و دما در ایستگاههای هواشناسی استان کردستان خرداد1402

1402/04/05 09:56

بازدید مدیرکل هواشناسی کردستان از روند تعمیرات ایستگاه هواشناسی سقز

بازدید مدیرکل هواشناسی کردستان از ایستگاه هواشناسی سقز

1402/03/30 12:14

بازدید مدیرکل هواشناسی کردستان از ایستگاه هواشناسی مریوان

بازدید مدیرکل هواشناسی کردستان از ایستگاه هواشناسی مریوان

1402/03/28 06:27

دیدار مدیر کل هواشناسی کردستان با فرمانداری شهرستان بیجار

دیدار مدیر کل هواشناسی کردستان با فرمانداری شهرستان بیجار

1402/03/23 06:47

دیدار مدیرکل هواشناسی کردستان با فرماندارشهرستان بانه

دیدار مدیرکل هواشناسی کردستان با فرماندارشهرستان بانه

1402/03/16 06:30

بررسی وضعیت بارش و دما ایستگاه های هواشناسی استان کردستان دراردیبهشت ماه 1402

بررسی وضعیت بارش و دما ایستگاه های هواشناسی استان کردستان دراردیبهشت ماه 1402

1402/03/03 08:04

بازدید معاون فنی، شبکه دیدبانی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور از هواشناسی استان کردستان

بازدید معاون فنی، شبکه دیدبانی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور از هواشناسی استان کردستان

1402/03/01 10:54

بررسی وضعیت بارش و دما ایستگاه¬های هواشناسی استان کردستان درفروردین ماه 1402

بررسی وضعیت بارش و دما ایستگاه¬های هواشناسی استان کردستان درفروردین ماه 1402

1402/02/23 09:36

بررسی وضعیت بارش و دما ایستگاه های هواشناسی استان کردستان دراسفند ماه 1401

بررسی وضعیت بارش و دما ایستگاه های هواشناسی استان کردستان دراسفند ماه 1401

1402/01/09 10:51

حضور استاندار کردستان در اداره کل هواشناسی به مناسبت روز جهانی هواشناسی

حضور استاندار کردستان در اداره کل هواشناسی به مناسبت روز جهانی هواشناسی

1402/01/03 13:34

تقدیر از هواشناسی کردستان در جشنواره شهید رجایی 1401

تقدیر از هواشناسی کردستان در جشنواره شهید رجایی 1401

1401/12/28 10:09

دیدارمدیرکل هواشناسی با استاندارکردستان

دیدارمدیرکل هواشناسی با استاندارکردستان

1401/12/21 12:58

دیدار مدیر کل هواشناسی استان کردستان با فرماندار ویژه شهرستان سقز

دیدار مدیر کل هواشناسی استان کردستان با فرماندار ویژه شهرستان سقز

1401/12/18 11:40

جلسه هم اندیشی و همکاری مشترک سازمان جهاد کشاورزی با اداره کل هواشناسی استان کردستان

جلسه هم اندیشی و همکاری مشترک سازمان جهاد کشاورزی با اداره کل هواشناسی استان کردستان

1401/12/16 07:47

دوره آموزشی آمار و کاربرد آن در اقلیم در اداره کل هواشناسی استان کردستان برگزار شد.

دوره آموزشی آمار و کاربرد آن در اقلیم در اداره کل هواشناسی استان کردستان برگزار شد.

1401/12/10 13:24

بررسی وضعیت بارش و دمای ایستگاههای هواشناسی استان کردستان در بهمن ماه 1401

بررسی وضعیت بارش و دمایی ایستگاههای هواشناسی استان کردستان در بهمن ماه 1401

1401/12/06 10:25

بررسی وضعیت بارش و دمای ایستگاههای هواشناسی استان کردستان دردی ماه 1401

بررسی وضعیت بارش و دمای ایستگاههای هواشناسی استان کردستان دردی ماه 1401

1401/11/11 10:28

تجلیل از بانوان شاغل به مناسبت گرامیداشت مقام مادر و روز زن

تجلیل از بانوان شاغل به مناسبت گرامیداشت مقام مادر و روز زن

1401/10/27 12:33

گزارش خشکسالی آذر 1401 استان کردستان

گزارش خشکسالی آبان 1401 استان کردستان

1401/10/26 10:42

دیدار استاندار کردستان با رییس سازمان هواشناسی کشور

دیدار استاندار کردستان با رییس سازمان هواشناسی کشور

1401/10/12 12:14

بررسی وضعیت بارش و دما ایستگاههای هواشناسی استان کردستان درآبان ماه 1401

بررسی وضعیت بارش و دما ایستگاههای هواشناسی استان کردستان درآبان ماه 1401

1401/10/01 12:28

برگزاری نشست خبری معاون وزیرراه وشهرسازی ورئیس سازمان هواشناسی کشوردر نمایشگاه حمل‌ونقل

برگزاری نشست خبری معاون وزیرراه وشهرسازی ورئیس سازمان هواشناسی کشوردر نمایشگاه حمل‌ونقل

1401/10/01 12:15

دیدار مدیرکل هواشناسی با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان

دیدار مدیرکل هواشناسی با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان

1401/09/27 09:15

گزارش خشکسالی آبان 1401 استان کردستان

گزارش خشکسالی آبان 1401

1401/09/14 07:56

دیدار مدیر کل هواشناسی با مدیر کل دیوان محاسبات استان کردستان

دیدار مدیر کل هواشناسی با مدیر کل دیوان محاسبات استان کردستان

1401/09/09 08:16

نشست مشترک طرح راهداری زمستانی سال ۱۴۰۱ استان کردستان

نشست مشترک طرح راهداری زمستانی سال ۱۴۰۱ استان کردستان

1401/09/08 08:11

بررسی وضعیت بارش و دمای ایستگاههای هواشناسی استان کردستان درآبان ماه1401

بررسی وضعیت بارش و دمای ایستگاههای هواشناسی استان کردستان درآبان ماه1401

1401/09/01 09:34

تقدیر از بازنشستگان در هواشناسی استان کردستان

تقدیر از بازنشستگان در هواشناسی استان کردستان

1401/08/23 05:01

گزارش خشکسالی مهر 1401

گزارش خشکسالی مهر 1401

1401/08/18 09:55

کسب رتبه برتر هواشناسی استان کردستان در رشد شاخص های ارزیابی عملکرد 1400

کسب رتبه برتر هواشناسی استان کردستان در رشد شاخص های ارزیابی عملکرد 1400

1401/08/16 07:32

بررسی وضعیت بارش و دما ایستگاههای هواشناسی استان کردستان درمهر ماه 1401

بررسی وضعیت بارش و دما ایستگاههای هواشناسی استان کردستان درمهر ماه 1401

1401/08/01 09:21

وضعیت خشکسالی استان در سال زراعی گذشته (1400/7/1 تا 1401/6/31) و پیش بینی میانگین دما و بارش در چهار ماه آینده

وضعیت خشکسالی استان در سال زراعی گذشته (1400/7/1 تا 1401/6/31) و پیش بینی میانگین دما و بارش در چهار ماه آینده

1401/07/23 12:44

بررسی وضعیت بارش و دمای ایستگاههای هواشناسی استان کردستان درشهریور ماه 1401

بررسی وضعیت بارش و دمای ایستگاههای هواشناسی استان کردستان درشهریور ماه 1401

1401/07/04 12:24

برگزاری جلسه فصلی رؤسای ادارات ستادی و رؤسای ادارات هواشناسی شهرستانهای استان کردستان

برگزاری جلسه فصلی رؤسای ادارات ستادی و رؤسای ادارات هواشناسی شهرستانهای استان کردستان

1401/07/04 08:04

قابل توجه افراد معرفی شده مرحله اول نهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی جهت بررسی مدارک

قابل توجه افراد معرفی شده مرحله اول نهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی جهت بررسی مدارک

1401/06/22 12:17

دیدار مدیرکل هواشناسی استان کردستان با رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان

دیدار مدیرکل هواشناسی استان کردستان با رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان

1401/06/21 08:38

دیدارمدیرکل هواشناسی استان کردستان با معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سقز

دیدارمدیرکل هواشناسی استان کردستان با معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سقز

1401/06/21 08:25

تجلیل ازخانواده شهدا به مناسبت هفته دولت

تجلیل ازخانواده شهدا به مناسبت هفته دولت

1401/06/08 08:10

افتتاح هفت ایستگاه باران سنجی در استان کردستان

افتتاح هفت ایستگاه باران سنجی در استان کردستان

1401/06/08 08:08

به مناسبت روز کارمند، از کارمندان اداره کل هواشناسی کردستان تجلیل شد

به مناسبت روز کارمند، از کارمندان اداره کل هواشناسی کردستان تجلیل شد

1401/06/08 08:06

بررسی وضعیت بارش و دمای ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در مرداد ماه 1401

بررسی وضعیت بارش و دمای ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در مرداد ماه 1401

1401/06/08 08:00

عطر افشانی مزار شهدای بهشت محمدی سنندج به مناسبت هفته دولت

عطر افشانی مزار شهدای بهشت محمدی سنندج به مناسبت هفته دولت

1401/06/03 12:18

مدیرکل هواشناسی استان کردستان طی پیامی سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر، هفته دولت و روز کارمند را گرامی داشت

مدیرکل هواشناسی استان کردستان طی پیامی سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر، هفته دولت و روز کارمند را گرامی داشت

1401/06/03 08:38

دیدار مدیرکل هواشناسی کردستان با فرماندارشهرستان بیجار

دیدار مدیرکل هواشناسی کردستان با فرماندارشهرستان بیجار

1401/05/23 08:25

دیدار مدیر کل هواشناسی استان کردستان با فرماندار شهرستان دیواندره

دیدار مدیر کل هواشناسی استان کردستان با فرماندار شهرستان دیواندره

1401/05/09 10:24

دیدار مدیرکل هواشناسی استان کردستان با فرماندارشهرستان مریوان

دیدار مدیرکل هواشناسی استان کردستان با فرماندارشهرستان مریوان

1401/05/08 07:43

دیدار مدیرکل هواشناسی استان کردستان با فرماندار شهرستان سروآباد

دیدار مدیرکل هواشناسی استان کردستان با فرماندار شهرستان سروآباد

1401/05/04 11:38

دیدارمدیرکل هواشناسی استان کردستان با فرماندارشهرستان قروه

دیدارمدیرکل هواشناسی استان کردستان با فرماندارشهرستان قروه

1401/05/02 07:35

انتصاب سر پرست معاون توسعه و مديريت منابع اداره كل هواشناسي استان كردستان

انتصاب سر پرست معاون توسعه و مديريت منابع اداره كل هواشناسي استان كردستان

1401/04/29 12:43

برگزاری جلسه شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان کردستان با حضور وزیر محترم راه و شهرسازی

برگزاری جلسه شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان کردستان

1401/04/18 17:30

بهسازی و مقاوم سازی ایستگاه سینوپتیک تکمیلی هواشناسی شهرستان بانه

بهسازی و مقاوم سازی ایستگاه سینوپتیک تکمیلی هواشناسی شهرستان بانه

1401/04/15 08:00

دیدار مديركل هواشناسي استان کردستان با سرپرست فرمانداری شهرستان کامیاران

دیدار مديركل هواشناسي استان کردستان با سرپرست فرمانداری شهرستان کامیاران

1401/04/11 12:03

برگزاری جلسه شورای هماهنگی راه وشهرسازی با حضور دستگاه های زیر مجموعه وزارتخانه راه وشهرساز در استان کردستان

برگزاری جلسه شورای هماهنگی راه وشهرسازی با حضور دستگاه های زیر مجموعه وزارتخانه راه وشهرساز در استان کردستان

1401/04/11 12:00

بررسی وضعیت بارش و دمای ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در خرداد ماه 1401

بررسی وضعیت بارش و دمای ایستگاه های هواشناسی استان کردستان

1401/04/09 10:21

دیدار رئیس ایستگاه هواشناسی زرینه اوباتو با فرماندارشهرستان دیواندره

دیدار رئیس ایستگاه هواشناسی زرینه اوباتو با فرماندارشهرستان دیواندره

1401/04/06 07:31

بهسازی و مقاوم سازی ایستگاه سینوپتیک تکمیلی هواشناسی هزار کانیان از توابع شهرستان دیواندره

ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تکمیلی هزار کانیان که طی سال ها ی گذشته از نظر استحکام ساختمان آن فرسوده شده بود و محوطه سازی آن انجام نشده بود بطور کامل بازسازی و محوطه سازی آن انجام شد.

1401/02/19 21:55

بررسی وضعیت بارش و دمای ایستگاههای هواشناسی استان کردستان دراسفند ماه1400

صدیقی مدیرکل هواشناسی استان اعلام نمود متوسط بارش اسفند ماه 1400 استان کردستان 7/87 میلیمتر بوده که این مقداردر مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 7/114 درصد و نسبت به دوره مشابه بلندمدت 7/22 درصد افزایش داشته است

1401/01/08 11:16