امروز: سه شنبه 5 تیر 1403

آخرین بروزرسانی: 1403/04/05 01:30:12

شعار سال 1400
تصویر رهبر و پرچم
هشدار سطح زرد شماره 11-رگبار باران و رعدوبرق، تاریخ صدور: 24 خرداد 1402

هشدار سطح زرد شماره 11-رگبار باران و رعدوبرق

1403/03/24 11:14

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 10- رگبار و رعد وبرق، تاریخ صدور: 20 خرداد 1403

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 10- رگبار و رعد وبرق

1403/03/20 11:28

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 8، رگبار و رعدو برق پراکنده تاریخ صدور: 4 خرداد 1403

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 8، رگبار و رعدو برق پراکنده

1403/03/05 08:10

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 7، رگبار و رعدو برق، تگرگ تاریخ صدور: 31 اردیبهشت 1403

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 7، رگبار و رعدو برق

1403/02/31 11:56

هشدار زرد هواشناسی شماره 7، رگبار و رعدو برق پراکنده تاریخ صدور: 30 اردیبهشت 1403

هشدار زرد هواشناسی شماره 7، رگبار و رعدو برق پراکنده تاریخ صدور: 30 اردیبهشت 1403

1403/02/30 11:53

هشدار زرد هواشناسی شماره 6، رگبار و رعدو برق پراکنده تاریخ صدور: 27 اردیبهشت 1403

هشدار زرد هواشناسی شماره 6، رگبار و رعدو برق پراکنده تاریخ صدور: 27 اردیبهشت 1403

1403/02/27 13:06

هشدار کشاورزی سطح زرد شماره 6 : کاهش دمای شبانه و صبحگاهی، تاریخ صدور 24 اردیبهشت 1403

هشدار کشاورزی سطح زرد شماره 5: کاهش دمای شبانه و صبحگاهی

1403/02/24 11:26

هشدار سطح نارنجی شماره 6 - رگبار و رعد وبرق و وزش شدید باد، تاریخ صدور: 23 اردیبهشت 1403

هشدار سطح نارنجی شماره 6 - رگبار و رعد وبرق و وزش شدید باد، تاریخ صدور: 23 اردیبهشت 1403

1403/02/23 13:52

هشدار کشاورزی سطح زرد شماره 5: کاهش دمای شبانه و صبخگاهی. تاریخ صدور 18 اردیبهشت 1403

هشدار کشاورزی سطح زرد شماره 5: کاهش دمای شبانه و صبخگاهی. تاریخ صدور 18 اردیبهشت 1403

1403/02/18 12:19

هشدار سطح نارنجی شماره 5- رگبار باران و رعد وبرق، تاریخ صدور: 16 اردیبهشت 1403

هشدار سطح نارنجی شماره 5- رگبار باران و رعد وبرق

1403/02/16 11:15

هشدار سطح نارنجی شماره 4- رگبار باران و رعد وبرق، تاریخ صدور: 10 اردیبهشت 1403

هشدار سطح نارنجی شماره 4- رگبار باران و رعد وبرق

1403/02/10 10:01

هشدار سطح نارنجی شماره 3-رگبار باران و رعد و برق و بارش تگرگ، تاریخ صدور: 3 اردیبهشت 1403

هشدار سطح نارنجی شماره 3-رگبار باران و رعد و برق و بارش تگرگ

1403/02/03 10:36

هشدار سطح زرد شماره 4- رگبار باران و رعدوبرق، تاریخ صدور: 30 فروردین ماه 1403

هشدار سطح زرد شماره 4- رگبار باران و رعدوبرق

1403/01/30 11:18

هشدار کشاورزی سطح زرد شماره 4- کاهش دما، تاریخ صدور: 21 فروردین 1403

هشدار کشاورزی سطح زرد شماره 4- کاهش دما، تاریخ صدور: 21 فروردین 1403

1403/01/21 12:15

هشدار کشاورزی سطح زرد شماره3، کاهش دما و سرمازدگی باغات- تاریخ صدور: 8 فروردین 1403

هشدار کشاورزی سطح زرد شماره3، کاهش دما و سرمازدگی باغات- تاریخ صدور: 8 فروردین 1403

1403/01/08 11:06

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 2، وزش باد شدید و رگبار و رعد وبرق - تاریخ صدور: 7 فروردین 1403

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 2، وزش باد شدید و رگبار و رعد وبرق

1403/01/07 11:42

هشدار کشاورزی سطح زرد شماره 2، کاهش دما و سرمازدگی باغات- تاریخ صدور: 6 فروردین 1403

هشدار کشاورزی سطح زرد شماره 2، کاهش دما و سرمازدگی باغات

1403/01/06 11:31

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 1 - ورود سامانه بارشی؛ تاریخ صدور: 4 فروردین ماه 1403

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 1 - ورود سامانه بارشی؛ تاریخ صدور: 4 فروردین ماه 1403

1403/01/04 11:03

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 1 - فعّالیت سامانه بارشی عمدتاً در مناطق غربی استان؛ تاریخ صدور: 2 فروردین ماه 1403

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 1 - فعّالیت سامانه بارشی عمدتاً در مناطق غربی استان

1403/01/02 12:11

هشدار کشاورزی سطح زرد شماره 1 -کاهش دما - تاریخ صدور: 1 فروردین ماه 1403

هشدار کشاورزی سطح زرد شماره 1 -کاهش دما

1403/01/01 11:36

هشدار هواشناسی سطح قرمز شماره 2 _ تقویت سامانه بارشی، تاریخ صدور: دوشنبه 28 اسفند 1402

هشدار هواشناسی سطح قرمز شماره 2 _ تقویت سامانه بارشی

1402/12/28 11:24

هشدار سطح نارنجی شماره 21- رگبار باران و رعد و برق، تاریخ صدور: 26 اسفند 1402

هشدار سطح نارنجی شماره 21- رگبار باران و رعد و برق

1402/12/26 12:13

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 53 - نفوذ سامانه بارشی، تاریخ صدور: 23 اسفند ماه 1402

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 52 - نفوذ سامانه بارشی

1402/12/23 12:16

هشدار کشاورزی سطح زرد شماره 7 -کاهش دما - تاریخ صدور: 19 اسفند ماه 1402

هشدار کشاورزی سطح زرد شماره 6 -کاهش دما

1402/12/19 12:10

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 52 - نفوذ سامانه بارشی، تاریخ صدور: 16 اسفند ماه 1402

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 52، نفوذ سامانه بارشی

1402/12/16 11:41

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 51 - در پاره ای نقاط بارش باران و برف به ویژه نیمه جنوبی و ارتفاعات مرکزی استان، تاریخ صدور: 13 اسفند ماه 1402

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 51 - در پاره ای نقاط بارش باران و برف به ویژه نیمه جنوبی و ارتفاعات مرکزی استان

1402/12/13 11:35

هشدار سطح نارنجی شماره 20- بارش برف و تداوم سرما ، تاریخ صدور: سه شنبه 8 اسفند ماه 1402

هشدار سطح نارنجی شماره 20- بارش برف و تداوم سرما

1402/12/08 11:30

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 50 - تداوم هوای سرد و بارش برف به ویژه نیمه شرقی استان، تاریخ صدور: 7 اسفند ماه 1402

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 50 - تداوم هوای سرد و بارش برف به ویژه نیمه شرقی استان

1402/12/07 12:12

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 49 - بارش برف و باران، تاریخ صدور: 3 اسفند ماه 1402

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 49 - بارش برف و باران

1402/12/03 10:08

هشدار سطح زرد شماره 48 - بارش برف و باران، تاریخ صدور: 28 بهمن 1402

هشدار سطح زرد شماره 48 - بارش برف و باران

1402/11/28 11:50

هشدار سطح نارنجی شماره 19- فعالیت سامانه بارشی، تاریخ صدور: سه شنبه 24 بهمن ماه 1402

هشدار سطح نارنجی شماره 19- فعالیت سامانه بارشی

1402/11/24 11:14

هشدار سطح زرد شماره 47- برش برف و باران در غرب استان تاریخ صدور: 15 بهمن 1402

هشدار سطح زرد شماره 47- برش برف و باران در غرب استان

1402/11/15 12:18

هشدار سطح نارنجی شماره 18- بارش برف و باران، تاریخ صدور: چهار شنبه 11 بهمن ماه 1402

هشدار سطح نارنجی شماره 18- بارش برف و باران

1402/11/11 10:36

هشدار سطح زرد شماره 46- بارش برف و باران، تاریخ صدور: سه شنبه 10 بهمن ماه 1402

هشدار سطح زرد شماره 46- بارش برف و باران

1402/11/10 12:07

هشدار سطح نارنجی شماره 17-بارش برف و باران ؛ تاریخ صدور: سه شنبه 3 بهمن ماه 1402

هشدار سطح نارنجی شماره 17-بارش برف و باران

1402/11/03 11:29

هشدار سطح زرد شماره 45-بارش باران و برف ؛ تاریخ صدور: یکشنبه 1 بهمن ماه 1402

هشدار سطح زرد شماره 45-بارش باران و برف

1402/11/01 11:38

هشدار سطح زرد شماره 44-کاهش دما و یخبندان بعد از عبور سامانه، تاریخ صدور: یکشنبه 24 دی ماه ۱۴۰2

هشدار سطح زرد شماره 44-کاهش دما و یخبندان بعد از عبور سامانه، تاریخ صدور: یکشنبه 24 دی ماه ۱۴۰2

1402/10/24 11:58

هشدار سطح نارنجی شماره 16-بارش برف و باران، مه آلودگی و وزش باد شدید؛ تاریخ صدور: پنجشنبه 21 دیماه 1402

هشدار سطح نارنجی شماره 16-بارش برف و باران، مه آلودگی و وزش باد شدید

1402/10/21 12:02

هشدار سطح نارنجی شماره 15-بارش برف و باران؛ تاریخ صدور: دوشنبه 1402/10/18

هشدار سطح نارنجی شماره 15-بارش برف و باران

1402/10/18 11:45

هشدار سطح زرد شماره 43-بارش باران و در ارتفاعات برف تاریخ صدور: پنجشنبه 14 دی ماه ۱۴۰2

هشدار سطح زرد شماره 43-بارش باران و در ارتفاعات برف تاریخ صدور: پنجشنبه 14 دی ماه ۱۴۰2

1402/10/14 10:48

هشدار هواشناسی سطح نارنجی: شماره 14-بارش باران و برف و مه گرفتگی تاریخ صدور: پنجشنبه 30 آذر ماه ۱۴۰2

هشدار هواشناسی سطح نارنجی: شماره 14-بارش باران و برف و مه گرفتگی تاریخ صدور: پنجشنبه 30 آذر ماه ۱۴۰2

1402/09/30 11:26

هشدار هواشناسی سطح نارنجی: شماره 13-بارش باران و برف و مه گرفتگی تاریخ صدور: دوشنبه 20 آذر ماه ۱۴۰2

هشدار هواشناسی سطح نارنجی: شماره 13-بارش باران و برف و مه گرفتگی

1402/09/20 12:00

هشدار سطح زرد شماره 42-بارش باران و وزش باد تاریخ صدور: پنجشنبه 16 آذر ماه ۱۴۰2

هشدار سطح زرد شماره 42-بارش باران و وزش باد

1402/09/16 11:45

هشدار هواشناسیسطح زرد شماره 41 وزش باد شدید و رگبار باران در روز دوشنبه 6 آذر ماه 1402

هشدار هواشناسیسطح زرد شماره 41 وزش باد شدید و رگبار باران در روز دوشنبه 6 آذر ماه 1402

1402/09/03 23:25

هشدار سطح زرد شماره 40: افت دمای شبانه و وقوع یخبندان صبحگاهی، تاریخ صدور: دوشنبه 29 آبان ماه ۱۴۰2

هشدار سطح زرد شماره 40: افت دمای شبانه و وقوع یخبندان صبحگاهی

1402/08/29 12:02

هشدار سطح نارنجی شماره 12: رگبار باران و رعد و برق و در ارتفاعات برف، تاریخ صدور: شنبه 27 آبان ماه ۱۴۰2

هشدار سطح نارنجی شماره 12: رگبار باران و رعد و برق و در ارتفاعات برف

1402/08/27 12:03

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 11 مورخ 23 آبان 1402

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 11 مورخ 23 آبان 1402

1402/08/23 11:53

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 39 مورخ 22 آبان 1402

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 39 مورخ 22 آبان 1402

1402/08/22 11:52

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 37؛ رگبار و رعدو برق پراکنده؛ تاریخ صدور 22 مهر ماه 1402

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 37؛ رگبار و رعدو برق پراکنده؛ مورخ 22 مهر ماه 1402

1402/07/22 11:37

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 35، تاریخ صدور: 15 مهر ماه 1402

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 35

1402/07/15 13:46

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 34؛ کاهش دمای شبانه و صبحگاهی - مورخ: 13 مهر 1402

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 34؛ کاهش دمای شبانه و صبحگاهی - مورخ: 13 مهر 1402

1402/07/13 11:21

هشدار کشا.رزی سطح زرد شماره 5-کاهش دما و امکان خسارت به محصولات کشاورزی- تاریخ صدور: 8 مهر ماه 1402

هشدار کشا.رزی سطح زرد شماره 5-کاهش دما و امکان خسارت به محصولات کشاورزی- تاریخ صدور: 8 مهر ماه 1402

1402/07/08 12:12

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 32- نفوذ گردوخاک و کاهش دید و کیفیت هوا- تاریخ صدور: 8 مهر ماه 1402

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 32- نفوذ گردوخاک و کاهش دید و کیفیت هوا- تاریخ صدور: 8 مهر ماه 1402

1402/07/08 12:10

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 31 - رگبار پراکنده و نقطه ای در نواحی شمالی و شرقی استان؛ تاریخ صدور 3 مهرماه 1402

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 31 - رگبار پراکنده و نقطه ای در نواحی شمالی و شرقی استان

1402/07/03 11:12

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 30: وزش باد شدید و گردوخاک محلی و مهاجر؛ تاریخ صدور 18 شهریور 1402

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 30: وزش باد شدید و گردوخاک محلی و مهاجر

1402/06/18 12:03

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 27: بارش های رگباری و نقطه ای، وزش باد گاهاً شدید و انتقال گردوخاک؛ تاریخ صدور 26 مرداد 1402

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 27: بارش های رگباری و نقطه ای، وزش باد گاهاً شدید و انتقال گردوخاک

1402/05/26 10:55

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 25: رشد ابرهای همرفتی و بارش های رگباری و نقطه ای؛ تاریخ صدور 14 مرداد 1402

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 25: رشد ابرهای همرفتی و بارش های رگباری و نقطه ای

1402/05/14 12:18

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 24: افزایش دما و تداوم گرما، تاریخ صدور 10 مرداد 1402

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 24: افزایش دما و تداوم گرما، تاریخ صدور 10 مرداد 1402

1402/05/10 11:46

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 23: رشد ابرهای همرفتی و بارشهای رگباری و نقطه ای؛ تاریخ صدور 8 مرداد 1402

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 23: رشد ابرهای همرفتی و بارشهای رگباری و نقطه ای

1402/05/08 16:45

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 22: رشد ابرهای همرفتی و بارشهای رگباری و نقطه ای؛ تاریخ صدور 5 مرداد 1402

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 21: رشد ابرهای همرفتی و بارشهای رگباری و نقطه ای

1402/05/05 15:33

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 20: تاریخ صدور 1 مرداد 1402

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 20

1402/05/01 14:54

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 18: رگبار و رعدو برق پراکنده باران با امکان بارش تگرگ به ویژه در مناطق شمالی و شرقی استان؛ تاریخ صدور 27 تیر ماه 1402

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 18: رگبار و رعدو برق پراکنده باران با امکان بارش تگرگ به ویژه در مناطق شمالی و شرقی استان

1402/04/27 14:17

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 14- افزایش دما و تداوم گرما؛ تاریخ صدور 5 تیر 1402

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 14- افزایش دما و تداوم گرما

1402/04/05 11:25

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 13 نفوذ گردوخاک به سطح استان؛ تاریخ صدور: 28 خرداد 1402

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 13 نفوذ گردوخاک به سطح استان

1402/03/28 11:48

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 10 مورخ 18 خرداد 1402 - رگبار و رعدو برق به ویژه در نیمه شمالی استان

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 10 مورخ 18 خرداد 1402 - رگبار و رعدو برق به ویژه در نیمه شمالی استان

1402/03/18 10:44

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 11 مورخ 17 خرداد 1402 - رگبار و رعدو برق به ویژه در نیمه شمالی استان

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 11 مورخ 17 خرداد 1402 - رگبار و رعدو برق به ویژه در نیمه شمالی استان

1402/03/17 11:04

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 9، تشدید فعالیت سامانه بارشی عمدتا در نیمه غربی استان؛ تاریخ صدور: پنجشنبه 4 خرداد ماه 1402

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 9، تشدید فعالیت سامانه بارشی عمدتا در نیمه غربی استان

1402/03/04 10:15

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 8 مورخ 27 اردیبهشت 1402 فعالیت سامانه بارشی

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 8 مورخ 27 اردیبهشت 1402 فعالیت سامانه بارشی

1402/02/27 12:37

هشداز هواشناسی سطح زرد شماره 7 رگبار و رعدو برق وزش باد و گردوخاک

هشداز هواشناسی سطح زرد شماره 7 رگبار و رعدو برق وزش باد و گردوخاک

1402/02/23 11:01

هشدار سطح زرد شماره 5 تاریخ صدور: پنجشنبه 21 اردیبهشت ماه 1402

هشدار سطح زرد شماره 5 تاریخ صدور: پنجشنبه 21 اردیبهشت ماه 1402

1402/02/21 10:34

هشدار کشاورزی سطح زرد شماره 4، کاهش دمای شبانه و صبحگاهی و احتمال خسارت به محصولات باغی و جالیزی مورخ 10 اردیبهست 1402

هشدار کشاورزی سطح زرد شماره 4، کاهش دمای شبانه و صبحگاهی و احتمال خسارت به محصولات باغی و جالیزی مورخ 10 اردیبهست 1402

1402/02/10 09:55

هشدار کشاورزی سطح زرد شماره 3 تاریخ صدور: پنجشنبه 24 فروردین ماه 1402

هشدار کشاورزی سطح زرد شماره 3 تاریخ صدور: پنجشنبه 24 فروردین ماه 1402

1402/01/24 09:17