امروز: سه شنبه 21 آذر 1402

آخرین بروزرسانی: 1402/09/21 00:41:13

شعار سال 1400
تصویر رهبر و پرچم
هشدار هواشناسی سطح نارنجی: شماره 13-بارش باران و برف و مه گرفتگی تاریخ صدور: دوشنبه 20 آذر ماه ۱۴۰2

هشدار هواشناسی سطح نارنجی: شماره 13-بارش باران و برف و مه گرفتگی

1402/09/20 12:00

هشدار سطح زرد شماره 42-بارش باران و وزش باد تاریخ صدور: پنجشنبه 16 آذر ماه ۱۴۰2

هشدار سطح زرد شماره 42-بارش باران و وزش باد

1402/09/16 11:45

هشدار هواشناسیسطح زرد شماره 41 وزش باد شدید و رگبار باران در روز دوشنبه 6 آذر ماه 1402

هشدار هواشناسیسطح زرد شماره 41 وزش باد شدید و رگبار باران در روز دوشنبه 6 آذر ماه 1402

1402/09/03 23:25

هشدار سطح زرد شماره 40: افت دمای شبانه و وقوع یخبندان صبحگاهی، تاریخ صدور: دوشنبه 29 آبان ماه ۱۴۰2

هشدار سطح زرد شماره 40: افت دمای شبانه و وقوع یخبندان صبحگاهی

1402/08/29 12:02

هشدار سطح نارنجی شماره 12: رگبار باران و رعد و برق و در ارتفاعات برف، تاریخ صدور: شنبه 27 آبان ماه ۱۴۰2

هشدار سطح نارنجی شماره 12: رگبار باران و رعد و برق و در ارتفاعات برف

1402/08/27 12:03

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 11 مورخ 23 آبان 1402

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 11 مورخ 23 آبان 1402

1402/08/23 11:53

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 39 مورخ 22 آبان 1402

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 39 مورخ 22 آبان 1402

1402/08/22 11:52

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 37؛ رگبار و رعدو برق پراکنده؛ تاریخ صدور 22 مهر ماه 1402

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 37؛ رگبار و رعدو برق پراکنده؛ مورخ 22 مهر ماه 1402

1402/07/22 11:37

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 35، تاریخ صدور: 15 مهر ماه 1402

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 35

1402/07/15 13:46

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 34؛ کاهش دمای شبانه و صبحگاهی - مورخ: 13 مهر 1402

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 34؛ کاهش دمای شبانه و صبحگاهی - مورخ: 13 مهر 1402

1402/07/13 11:21

هشدار کشا.رزی سطح زرد شماره 5-کاهش دما و امکان خسارت به محصولات کشاورزی- تاریخ صدور: 8 مهر ماه 1402

هشدار کشا.رزی سطح زرد شماره 5-کاهش دما و امکان خسارت به محصولات کشاورزی- تاریخ صدور: 8 مهر ماه 1402

1402/07/08 12:12

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 32- نفوذ گردوخاک و کاهش دید و کیفیت هوا- تاریخ صدور: 8 مهر ماه 1402

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 32- نفوذ گردوخاک و کاهش دید و کیفیت هوا- تاریخ صدور: 8 مهر ماه 1402

1402/07/08 12:10

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 31 - رگبار پراکنده و نقطه ای در نواحی شمالی و شرقی استان؛ تاریخ صدور 3 مهرماه 1402

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 31 - رگبار پراکنده و نقطه ای در نواحی شمالی و شرقی استان

1402/07/03 11:12

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 30: وزش باد شدید و گردوخاک محلی و مهاجر؛ تاریخ صدور 18 شهریور 1402

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 30: وزش باد شدید و گردوخاک محلی و مهاجر

1402/06/18 12:03

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 27: بارش های رگباری و نقطه ای، وزش باد گاهاً شدید و انتقال گردوخاک؛ تاریخ صدور 26 مرداد 1402

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 27: بارش های رگباری و نقطه ای، وزش باد گاهاً شدید و انتقال گردوخاک

1402/05/26 10:55

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 25: رشد ابرهای همرفتی و بارش های رگباری و نقطه ای؛ تاریخ صدور 14 مرداد 1402

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 25: رشد ابرهای همرفتی و بارش های رگباری و نقطه ای

1402/05/14 12:18

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 24: افزایش دما و تداوم گرما، تاریخ صدور 10 مرداد 1402

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 24: افزایش دما و تداوم گرما، تاریخ صدور 10 مرداد 1402

1402/05/10 11:46

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 23: رشد ابرهای همرفتی و بارشهای رگباری و نقطه ای؛ تاریخ صدور 8 مرداد 1402

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 23: رشد ابرهای همرفتی و بارشهای رگباری و نقطه ای

1402/05/08 16:45

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 22: رشد ابرهای همرفتی و بارشهای رگباری و نقطه ای؛ تاریخ صدور 5 مرداد 1402

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 21: رشد ابرهای همرفتی و بارشهای رگباری و نقطه ای

1402/05/05 15:33

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 20: تاریخ صدور 1 مرداد 1402

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 20

1402/05/01 14:54

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 18: رگبار و رعدو برق پراکنده باران با امکان بارش تگرگ به ویژه در مناطق شمالی و شرقی استان؛ تاریخ صدور 27 تیر ماه 1402

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 18: رگبار و رعدو برق پراکنده باران با امکان بارش تگرگ به ویژه در مناطق شمالی و شرقی استان

1402/04/27 14:17

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 14- افزایش دما و تداوم گرما؛ تاریخ صدور 5 تیر 1402

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 14- افزایش دما و تداوم گرما

1402/04/05 11:25

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 13 نفوذ گردوخاک به سطح استان؛ تاریخ صدور: 28 خرداد 1402

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 13 نفوذ گردوخاک به سطح استان

1402/03/28 11:48

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 10 مورخ 18 خرداد 1402 - رگبار و رعدو برق به ویژه در نیمه شمالی استان

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 10 مورخ 18 خرداد 1402 - رگبار و رعدو برق به ویژه در نیمه شمالی استان

1402/03/18 10:44

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 11 مورخ 17 خرداد 1402 - رگبار و رعدو برق به ویژه در نیمه شمالی استان

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 11 مورخ 17 خرداد 1402 - رگبار و رعدو برق به ویژه در نیمه شمالی استان

1402/03/17 11:04

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 9، تشدید فعالیت سامانه بارشی عمدتا در نیمه غربی استان؛ تاریخ صدور: پنجشنبه 4 خرداد ماه 1402

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 9، تشدید فعالیت سامانه بارشی عمدتا در نیمه غربی استان

1402/03/04 10:15

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 8 مورخ 27 اردیبهشت 1402 فعالیت سامانه بارشی

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 8 مورخ 27 اردیبهشت 1402 فعالیت سامانه بارشی

1402/02/27 12:37

هشداز هواشناسی سطح زرد شماره 7 رگبار و رعدو برق وزش باد و گردوخاک

هشداز هواشناسی سطح زرد شماره 7 رگبار و رعدو برق وزش باد و گردوخاک

1402/02/23 11:01

هشدار سطح زرد شماره 5 تاریخ صدور: پنجشنبه 21 اردیبهشت ماه 1402

هشدار سطح زرد شماره 5 تاریخ صدور: پنجشنبه 21 اردیبهشت ماه 1402

1402/02/21 10:34

هشدار کشاورزی سطح زرد شماره 4، کاهش دمای شبانه و صبحگاهی و احتمال خسارت به محصولات باغی و جالیزی مورخ 10 اردیبهست 1402

هشدار کشاورزی سطح زرد شماره 4، کاهش دمای شبانه و صبحگاهی و احتمال خسارت به محصولات باغی و جالیزی مورخ 10 اردیبهست 1402

1402/02/10 09:55

هشدار کشاورزی سطح زرد شماره 3 تاریخ صدور: پنجشنبه 24 فروردین ماه 1402

هشدار کشاورزی سطح زرد شماره 3 تاریخ صدور: پنجشنبه 24 فروردین ماه 1402

1402/01/24 09:17

هشدار هواشناسی نارنجی شماره 5 مورخ 20 فروردین 1402

هشدار هواشناسی نارجی شماره 5 مورخ 20 فروردین 1402

1402/01/20 09:53

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 2 (وزش باد گاهاً شدید و خیزش گردوخاک) تاریخ صدور 15 ام فروردین ماه 1402

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 2 (وزش باد گاهاً شدید و خیزش گردوخاک)

1402/01/15 17:09

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 4 (بارش باران و برف ...) تاریخ صدور: پنجشنبه 10 فروردین ماه 1402

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 4 (بارش باران و برف ...)

1402/01/10 10:38

هشدار هواشناسی کشاورزی -سطح قرمز شماره 1 (کاهش دما) تاریخ صدور: پنجشنبه 10 فروردین 1402

هشدار هواشناسی کشاورزی -سطح نارنجی شماره 1 (کاهش دما)

1402/01/10 10:33

هشدار هواشناسی کشاورزی -سطح نارنجی شماره 1 (کاهش دما) تاریخ صدور: چهارشنبه 9 فروردین 1402

هشدار هواشناسی کشاورزی -سطح نارنجی شماره 1 (کاهش دما)

1402/01/09 13:05

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 3 تاریخ صدور: سه شنبه 8 فروردین ماه 1402

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 3 تاریخ صدور: سه شنبه 8 فروردین ماه 1402

1402/01/08 10:23

هشدار کشاورزی سطح زرد شماره 2 تاریخ صدور: سه شنبه 8 فروردین ماه 1402

هشدار کشاورزی سطح زرد شماره 2 تاریخ صدور: سه شنبه 8 فروردین ماه 1402

1402/01/08 10:19

هشدار هواشناسی-سطح نارنجی شماره 1 تاریخ صدور 1401/01/01

هشدار هواشناسی-سطح نارنجی شماره 1

1402/01/01 12:50

هشدار هواشناسی کشاورزی -سطح زرد شماره 1 (کاهش دما) تاریخ صدور: 1401/01/01

هشدار هواشناسی کشاورزی -سطح زرد شماره 1 (کاهش دما)

1402/01/01 12:40

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 59: بارش باران،رعدوبرق و وزش باد و امکان بارش برف و کولاک در ارتفاعات؛ تاریخ صدور شنبه 27 اسفندماه 1401

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 59: بارش باران،رعدوبرق و وزش باد و امکان بارش برف و کولاک در ارتفاعات

1401/12/27 13:07

هشدار هواشناسی کشاورزی سطح زرد شماره 5 ؛ سرمای دیر رس بخصوص برای صبح شنبه هفته آینده؛ تاریخ صدور پنجشنبه 25 اسفندماه 1401

هشدار هواشناسی کشاورزی؛ سطح زرد شماره 5 سرمای دیر رس بخصوص برای صبح شنبه هفته آینده

1401/12/25 12:24

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 20 مورخ 24 اسفند 1401

هشدار هواشناسی سطح نارنجی مورخ 24 اسفند 1401

1401/12/24 12:58

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 58 مورخ 22 اسفند 1401

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 58 مورخ 22 اسفند 1401

1401/12/22 12:57

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 19 مورخ 16 اسفند 1401

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 19 مورخ 16 اسفند 1401

1401/12/16 09:58

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 18 تقویت سامانه بارشی. تاریخ صدور: شنبه 22 بهمن ماه 1401

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 18 تقویت سامانه بارشی. تاریخ صدور: شنبه 22 بهمن ماه 1401

1401/11/22 14:03

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 54سرما و یخبندان تاریخ صدور: 19 بهمن 1401

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 54 سرما و یخبندان تاریخ صدور: 19 بهمن 1401

1401/11/19 12:14

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 17 ؛ بارش برف و کولاک و مه و کاهش دید بویژه نیمه غربی استان تاریخ صدور 16 بهمن ماه 1401

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 17 ؛ بارش برف و کولاک و مه و کاهش دید بویژه نیمه غربی استان

1401/11/16 12:49

هشدا هواشناسی سطح زرد شماره 53 بارش برف و کولاک در نیمه غربی استان تاریخ صدور : شنبه 15 بهمن

هشدا هواشناسی سطح زرد شماره 53 بارش برف و کولاک در نیمه غربی استان

1401/11/15 12:45

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 52؛ بارش برف و کولاک و مه و کاهش دید بویژه نیمه غربی استان تاریخ صدور 12 بهمن ماه 1401

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 52؛ بارش برف و کولاک و مه و کاهش دید بویژه نیمه غربی استان

1401/11/12 11:57

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 16 ؛ بارش برف و کولاک قابل ملاحظه و مه و کاهش دید تاریخ صدور 9 بهمن ماه 1401

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 16 ؛ بارش برف و کولاک قابل ملاحظه و مه و کاهش دید

1401/11/09 12:28

هشدار هواشناسی زرد شماره 51 مورخ 6 بهمن 1401 بارش برف، مه و کاهش دید و کولاک در ارتفاعات

هشدار هواشناسی زرد شماره 51 مورخ 6 بهمن 1401 بارش برف، مه و کاهش دید و کولاک در ارتفاعات

1401/11/06 11:06

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 48 ، مورخ 22 دی ماه 1401، بارش برف و باران، مه و کاهش دید در ارتفاعات کولاک برف

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 48 - بارش برف و باران، مه و کاهش دید در ارتفاعات کولاک برف

1401/10/22 11:31

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 47: سرما و یخبندان شبانه و صبحگاهی؛ تاریخ صدور 19 دی ماه 1401

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 44 : تداوم سرما و یخبندان شبانه و صبحگاهی

1401/10/19 11:12

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 46 بارش برف و کولاک در ارتفاعات و غرب استان

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 46 بارش برف و کولاک در ارتفاعات و غرب استان

1401/10/17 13:14

هشدار هواشناسی نارنجی شماره 14 بارش برف و کولاک،مورخ 14 دی ماه 1401

هشدار هواشناسی نارنجی شماره 14 بارش برف و کولاک

1401/10/14 17:34

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 45: بارش برف و باران و امکان اختلال در ترددهای بین شهری و روستایی؛ تاریخ صدور 12 دی ماه 1401

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 45: بارش برف و باران و امکان اختلال در ترددهای بین شهری و روستایی

1401/10/12 12:06

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 44 : تداوم سرما و یخبندان شبانه و صبحگاهی؛ تاریخ صدور 5 دی ماه 1401

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 44 : تداوم سرما و یخبندان شبانه و صبحگاهی

1401/10/05 12:14

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 13 بارش باران و برف و در ارتفاعات کولاک برف و اختلال تردد

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 13 بارش باران و برف و در ارتفاعات کولاک برف و اختلال تردد

1401/10/01 12:04

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 43 بارش باران و برف و در ارتفاعات کولاک

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 43 بارش باران و برف و در ارتفاعات کولاک

1401/09/29 12:28

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 40 : بارش باران و احتمال بارش برف در گردنه ها و ارتفاعات تاریخ صدور: چهارشنبه 2 آذر ماه 1401

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 40: بارش باران و احتمال بارش برف در گردنه ها و ارتفاعات

1401/09/02 12:18

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 39 : بارش باران و احتمال بارش برف در گردنه ها و ارتفاعات تاریخ صدور: دوشنبه 23 آبان ماه 1401

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 39 : بارش باران و احتمال بارش برف در گردنه ها و ارتفاعات

1401/08/23 12:15

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 37 وزش باد شدید،گردو خاک و کاهش دما تاریخ صدور: سه شنبه 10 آبان ماه 1401

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 37 وزش باد شدید،گردو خاک و کاهش دما

1401/08/10 12:05

هشدار هواشناسی کشاورزی سطح زرد شماره ۴ کاهش دما و یخبندان صبحگاهی

هشدار هواشناسی کشاورزی سطح زرد شماره ۴ کاهش دما و یخبندان صبحگاهی

1401/08/02 12:42

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۳۵ رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید و گردو خاک تاریخ صدور: چهارشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۱

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۳۵ رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید و گردو خاک تاریخ صدور: چهارشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۱

1401/07/27 12:46

هشدار هواشناسی کشاورزی سطح زرد شماره ۳ کاهش دما و یخبندان صبحگاهی

هشدار هواشناسی کشاورزی سطح زرد شماره ۳ کاهش دما و یخبندان صبحگاهی

1401/07/18 12:27

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 34 وزش باد شدید و گردو خاک تاریخ صدور: شنبه 16 مهر ماه ۱۴۰۱

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 34 وزش باد شدید و گردو خاک

1401/07/16 12:28