امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401

آخرین بروزرسانی: 1401/05/26 20:03:05

شعار سال 1400
تصویر رهبر و پرچم
هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 30: تداوم گرما تا اواسط هفته آينده تاریخ صدور: چهارشنبه 19 مرداد ماه ۱۴۰۱

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 30: تداوم گرما تا اواسط هفته آينده

1401/05/19 12:52

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 29: خیزش گردوخاک و انتقال به منطقه تاریخ صدور: شنبه 15 مرداد ماه ۱۴۰۱

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 29: خیزش گردوخاک و انتقال به منطقه

1401/05/15 12:42

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۲۸ رگبار و رعد و برق پراکنده و وزش باد گاهی شدید تاریخ صدور: جمعه ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۱

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۲۸ رگبار و رعد و برق پراکنده و وزش باد گاهی شدید

1401/05/14 12:57

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۱۱ رگبار و رعد و برق پراکنده و امکان وقوع سیلاب تاریخ صدور: پنجشنبه ۶ مرداد ماه ۱۴۰۱

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۱۱ رگبار و رعد و برق پراکنده و امکان وقوع سیلاب تاریخ صدور: پنجشنبه ۶ مرداد ماه ۱۴۰۱

1401/05/06 12:07

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۲۷ رگبار و رعد و برق پراکنده تاریخ صدور: سه شنبه ۴ مرداد ماه ۱۴۰۱

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۲۷ رگبار و رعد و برق پراکنده تاریخ صدور: سه شنبه ۴ مرداد ماه ۱۴۰۱

1401/05/04 12:12

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۲۶ تداوم گرما تا اواخر هفته تاریخ صدور: یکشنبه ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۱

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۲۶ تداوم گرما تا اواخر هفته تاریخ صدور: یکشنبه ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۱

1401/04/26 11:42

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۲۵ افزایش دما و تداوم گرما تا پایان هفته تاریخ صدور: شنبه ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۱

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۲۵ افزایش دما و تداوم گرما تا پایان هفته تاریخ صدور: شنبه ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۱

1401/04/18 11:37

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 24 خیزش گرد و خاک و انتقال به منطقه تاریخ صدور: چهارشنبه 15 تیر ماه ۱۴۰۱

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 24 خیزش گرد و خاک و انتقال به منطقه

1401/04/15 13:01

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 23 افزایش دما و تداوم گرما تاریخ صدور: سه شنبه 7 تیر ماه 1401

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 23 افزایش دما و تداوم گرما

1401/04/07 13:01

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۲۲ رگبار و رعدو برق پراکنده، خیزش گرد و خاک و انتقال به منطقه - وزش باد شدید تاریخ صدور: شنبه ۴ تیر ماه ۱۴۰۱

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۲۲ رگبار و رعدو برق پراکنده، خیزش گرد و خاک و انتقال به منطقه - وزش باد شدید تاریخ صدور: شنبه ۴ تیر ماه ۱۴۰۱

1401/04/04 12:42

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۲۱ خیزش گرد و خاک و انتقال به منطقه - وزش باد شدید تاریخ صدور: جمعه ۳ تیر ماه ۱۴۰۱

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۲۱ خیزش گرد و خاک و انتقال به منطقه - وزش باد شدید تاریخ صدور: جمعه ۳ تیر ماه ۱۴۰۱

1401/04/04 08:37

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۹ خیزش گرد و خاک و انتقال به منطقه - وزش باد شدید تاریخ صدور: سه شنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۹ خیزش گرد و خاک و انتقال به منطقه - وزش باد شدید تاریخ صدور: سه شنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

1401/03/31 12:26

هشدار سطح زرد شماره 20 وزش باد شدید و گرد وخاک تاریخ صدور 1401/03/29

هشدار سطح زرد شماره 20 وزش باد شدید و گرد وخاک

1401/03/29 12:41

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۱۹ افزایش دما و تداوم گرما تاریخ صدور: چهارشنبه ۲۵ خرداد ماه 1401

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۱۹ افزایش دما و تداوم گرما تاریخ صدور: چهارشنبه ۲۵ خرداد ماه 1401

1401/03/25 12:25

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 8 وزش باد شدید همراه با گردوخاک تاریخ صدور: دوشنبه 23 خرداد ماه ۱۴۰۱

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 8 وزش باد شدید همراه با گردوخاک

1401/03/23 13:08

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 18 وزش باد شدید همراه با گردوخاک تاریخ صدور: شنبه 21 خرداد ماه ۱۴۰۱

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 18 وزش باد شدید همراه با گردوخاک ت

1401/03/21 12:58

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۱۷ وزش باد شدید همراه با گردوخاک تاریخ صدور: چهارشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۱

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۱۷ وزش باد شدید همراه با گردوخاک تاریخ صدور: چهارشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۱

1401/03/18 13:10

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 16 رگبار و رعدو برق و وزش باد شدید تاریخ صدور: دوشنبه 16 خرداد ماه 1401

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 16 رگبار و رعدو برق و وزش باد شدید تاریخ صدور: دوشنبه 16 خرداد ماه 1401

1401/03/16 13:44

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۱۵ افزایش دما و تداوم گرما تا اواسط هفته آینده تاریخ صدور: سه شنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۱

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۱۵ افزایش دما و تداوم گرما تا اواسط هفته آینده تاریخ صدور: سه شنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۱

1401/03/10 12:49

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 14: بارش رگباری پراکنده و انتقال گردو خاک به سطح استان تاریخ صدور: شنبه 7 خرداد ماه 1401

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 14: بارش رگباری پراکنده و انتقال گردو خاک به سطح استان

1401/03/07 12:29

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 7 وزش باد شدید و انتقال گردوخاک به سطح استان تاریخ صدور: شنبه 31 اردیبهشت ماه 1401

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 7 وزش باد شدید و انتقال گردوخاک به سطح استان

1401/02/31 13:10

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 13 وزش باد شدید و انتقال گرد و خاک به سطح استان تاریخ صدور: پنجشنبه 29 اردیبهشت ماه 1401

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 13 وزش باد شدید و انتقال گرد و خاک به سطح استان

1401/02/29 12:03

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 12 تداوم آلودگی هوا به سبب گرد و خاک تاریخ صدور: سه شنبه 27 اردیبهشت ماه 1401

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 12 تداوم آلودگی هوا به سبب گرد و خاک تاریخ صدور: سه شنبه 27 اردیبهشت ماه 1401

1401/02/27 21:04

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 6 وزش باد شدید و انتقال گردوخاک تاریخ صدور: دوشنبه 26 اردیبهشت ماه 1401

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 6 وزش باد شدید و انتقال گردوخاک

1401/02/26 09:52

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 11 - وزش باد شدید و گرد و خاک تاریخ صدور: یکشنبه 25 اردیبهشت ماه 1401

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 11 وزش باد شدید و گرد و خاک

1401/02/25 12:37

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 10 رگبار و رعدو برق - وزش باد شدید و گرد و خاک تاریخ صدور: پنجشنبه 22 اردیبهشت ماه 1401

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 10 رگبار و رعدو برق - وزش باد شدید و گرد و خاک

1401/02/22 20:03

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۹ رگبار و رعدو برق و تداوم وزش باد و غبار تاریخ صدور: پنجشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۹ رگبار و رعدو برق و تداوم وزش باد و غبار تاریخ صدور: پنجشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

1401/02/15 12:52

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 5 غبار آلود بودن هوا و وزش باد شدید تاریخ صدور: سه شنبه 13 اردیبهشت ماه 1401

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 5 غبار آلود بودن هوا و وزش باد شدید

1401/02/13 13:00

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 4 رگبار باران و آبگرفتگی- گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا تاریخ صدور: شنبه 10 اردیبهشت ماه 1401

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 4 رگبار باران و آبگرفتگی- گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا

1401/02/10 13:09

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۸ ادامه بارش ها تا یکشنبه هفته آینده تاریخ صدور: پنجشنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۸ ادامه بارش ها تا یکشنبه هفته آینده تاریخ صدور: پنجشنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

1401/02/08 12:51

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 03 رگبار باران و رعدوبرق و آبگرفتگی معابر شهری و روستایی تاریخ صدور: یکشنبه 04 اردیبهشت ماه 1401

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 03 رگبار باران و رعدوبرق و آبگرفتگی معابر شهری و روستایی

1401/02/04 12:18

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 6 غبار آلود شدن هوا و کاهش دید و کیفیت هوا، وزش باد شدید تاریخ صدور: دوشنبه 29 فروردین ماه 1401

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 6 غبار آلود شدن هوا و کاهش دید و کیفیت هوا، وزش باد شدید

1401/01/29 12:41

هشدار هواشناسی کشاورزی-سطح زرد شماره 1 5 تا 7 درجه کاهش دمای شبانه و رسیدن دما به محدوده صفر در مناطق شمالی و شرقی استان تاریخ صدور: سه شنبه 23 فروردین ماه 1401

هشدار هواشناسی کشاورزی-سطح زرد شماره 1 5 تا 7 درجه کاهش دمای شبانه و رسیدن دما به محدوده صفر در مناطق شمالی و شرقی استان

1401/01/23 13:28

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 5 : وزش باد شدید و انتقال گردو خاک و کاهش کیفیت هوا و میزان دید افقی تاریخ صدور: دوشنبه 22 فروردین ماه 1401

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 5 : وزش باد شدید و انتقال گردو خاک و کاهش کیفیت هوا و میزان دید افقی

1401/01/22 12:23

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 2 غبار آلود بودن هوا و کاهش دید و کیفیت هوا، وزش باد شدید، آبگرفتگی معابر شهری و روستایی تاریخ صدور: شنبه 20 فروردین ماه 1401

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 2 غبار آلود بودن هوا و کاهش دید و کیفیت هوا، وزش باد شدید، آبگرفتگی معابر شهری و روستایی

1401/01/20 17:24

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 4 رگبار باران به همراه رعدوبرق و امکان آبگرفتگی موقت تاریخ صدور: پنجشنبه 18 فروردین ماه 1401

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 4 رگبار باران به همراه رعدوبرق و امکان آبگرفتگی موقت

1401/01/18 12:37

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 1 وزش باد شدید و انتقال گردو خاک و کاهش کیفیت هوا و میزان دید افقی تاریخ صدور: چهارشنبه 17 فروردین ماه 1401

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 1 وزش باد شدید و انتقال گردو خاک و کاهش کیفیت هوا و میزان دید افقی

1401/01/17 18:01

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۳ وزش باد شدید و انتقال گردو خاک تاریخ صدور: سه شنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۱

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۳ وزش باد شدید و انتقال گردو خاک تاریخ صدور: سه شنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۱

1401/01/16 12:55

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۲ بارش های رگباری و همرفتی تاریخ صدور: چهارشنبه ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۱

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۲ بارش های رگباری و همرفتی تاریخ صدور: چهارشنبه ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۱

1401/01/10 13:02

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۴۶ وزش باد شدید و رگبار باران تاریخ صدور: یکشنبه ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۴۶ وزش باد شدید و رگبار باران تاریخ صدور: یکشنبه ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

1400/12/29 12:44

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 17 نفوذ گردوخاک و کاهش کیفیت هوا و میزان دید تاریخ صدور: جمعه 20 اسفند ماه 1400

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 17 نفوذ گردوخاک و کاهش کیفیت هوا و میزان دید

1400/12/20 18:05

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 16 بارش باران و برف و وزش باد شدید و گردوخاک؛ تاریخ صدور: چهارشنبه 18 اسفند ماه 1400

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 16 بارش باران و برف و وزش باد شدید و گردوخاک

1400/12/18 12:27

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 44 بارش باران و برف و وزش باد شدید از چهارشنبه 18 تا شنبه 21 اسفند ماه تاریخ صدور: سه شنبه 17 اسفند ماه 1400

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 44 بارش باران و برف و وزش باد شدید از چهارشنبه 18 تا شنبه 21 اسفند ماه

1400/12/17 12:47

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 42 نفوذ و تداوم گردوخاک مهاجر تاریخ صدور: جمعه 13 اسفند ماه 1400

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 42 نفوذ و تداوم گردوخاک مهاجر تاریخ صدور: جمعه 13 اسفند ماه 1400

1400/12/13 14:18

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 15 فعالیت سامانه بارشی و وزش باد شدید تاریخ صدور: پنجشنبه 12 اسفند ماه ۱۴۰۰

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 15 فعالیت سامانه بارشی و وزش باد شدید

1400/12/12 12:31

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۴۱ فعالیت سامانه بارشی و وزش باد شدید تاریخ صدور: چهارشنبه ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۰

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۴۱ فعالیت سامانه بارشی و وزش باد شدید تاریخ صدور: چهارشنبه ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۰

1400/12/11 13:03

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 40 ؛ فعالیت سامانه بارشی تاریخ صدور: پنجشنبه 5 اسفند ماه 1400

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 40 ؛ فعالیت سامانه بارشی

1400/12/05 13:00

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 38 فعالیت سامانه بارشی تاریخ صدور: جمعه 29 بهمن ماه 1400

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 38 فعالیت سامانه بارشی تاریخ صدور: جمعه 29 بهمن ماه 1400

1400/11/29 15:58

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 37 فعالیت سامانه بارشی تاریخ صدور: سه شنبه 19 بهمن ماه 1400

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 37 فعالیت سامانه بارشی

1400/11/19 12:20

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 14 تشدید فعالیت سامانه بارشی تاریخ صدور: پنجشنبه 14 بهمن ماه ۱۴۰۰

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 14 تشدید فعالیت سامانه بارشی

1400/11/14 12:12

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 35 سامانه بارشی همراه با بارش برف و باران تاریخ صدور: دوشنبه 11 بهمن ماه ۱۴۰۰

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 35 سامانه بارشی همراه با بارش برف و باران

1400/11/11 13:10

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 11 ورود سامانه بارشی فعال ؛ تاریخ صدور: شنبه 25 دی ماه 1400

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 11 ورود سامانه بارشی فعال

1400/10/25 13:24

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 9 بارش برف و باران و وزش باد شدید تاریخ صدور: چهارشنبه 01 دیماه 1400

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 9 بارش برف و باران و وزش باد شدید

1400/10/01 12:55

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 8 بارش برف و باران و وزش باد شدید تاریخ صدور: یکشنبه 28 آذر ماه 1400

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 8 بارش برف و باران و وزش باد شدید

1400/09/28 13:00

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۷ سامانه فعال بارشی با بارش قابل توجه در غرب استان تاریخ صدور: چهارشنبه ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۰

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۷ سامانه فعال بارشی با بارش قابل توجه در غرب استان

1400/09/24 12:14

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۳۰ بارش باران و برف طی روز پنجشنبه ۱۸ آذر تاریخ صدور: چهارشنبه ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۰

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۳۰ بارش باران و برف طی روز پنجشنبه ۱۸ آذر

1400/09/16 12:49

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 4 بارش باران و رعد و برق، در ارتفاعات بارش برف تاریخ صدور: یکشنبه 30 آبان ماه 1400

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 4 بارش باران و رعد و برق، در ارتفاعات بارش برف

1400/08/30 13:07

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 29 بارش برف و باران و کاهش محسوس دما کولاک برف در نقاط سردسیر، گردنه ها و ارتفاعات تاریخ صدور: دوشنبه 24 آبان ماه 1400

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 29 بارش برف و باران و کاهش محسوس دما کولاک برف در نقاط سردسیر، گردنه ها و ارتفاعات

1400/08/24 12:52

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۳ گسترش سامانه و بارش برف و باران در استان کولاک برف در نقاط سردسیر، گردنه ها و ارتفاعات تاریخ صدور: پنجشنبه ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۰

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۳ گسترش سامانه و بارش برف و باران در استان کولاک برف در نقاط سردسیر، گردنه ها و ارتفاعات

1400/08/20 12:22

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 2 بارش برف و باران در استان و کولاک برف در گردنه ها و ارتفاعات تاریخ صدور: چهارشنبه 19 آبان ماه 1400

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 2 بارش برف و باران در استان و کولاک برف در گردنه ها و ارتفاعات

1400/08/19 13:13

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۲۸ سامانه بارشی تاریخ صدور: سه شنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۰

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۲۸ سامانه بارشی

1400/08/18 12:51

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 27 کاهش محسوس دما و یخبندان صبحگاهی تاریخ صدور: شنبه 15 آبان ماه 1400

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 27 کاهش محسوس دما و یخبندان صبحگاهی

1400/08/15 14:11

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 26 رگبار باران به همراه رعدوبرق، وزش باد شدید و کاهش دما تاریخ صدور: دوشنبه 10 آبان ماه 1400

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 26 ؛ رگبار باران به همراه رعدوبرق، وزش باد شدید و کاهش دما

1400/08/10 12:51

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 25 رگبار باران با احتمال رعدوبرق تاریخ صدور: چهارشنبه 5 آبان ماه 1400

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 25 رگبار باران با احتمال رعدوبرق

1400/08/05 13:06

هشدار هواشناسی کشاورزی سطح زرد شماره 8 کاهش دما و تداوم سرما و یخبندان صبحگاهی از دوشنبه 26 مهر تا یکشنبه 2 آبان تاریخ صدور: دوشنبه 26 مهر ماه 1400

هشدار هواشناسی کشاورزی سطح زرد شماره 8 کاهش دما و تداوم سرما و یخبندان صبحگاهی از دوشنبه 26 مهر تا یکشنبه 2 آبان

1400/07/26 12:59

هشدار هواشناسی کشاورزی سطح زرد شماره 7 کاهش دما و خسارت به محصولات باغی در روزهای دوشنبه وسه شنبه تاریخ صدور: شنبه 24 مهر ماه 1400

هشدار هواشناسی کشاورزی سطح زرد شماره 7 کاهش دما و خسارت به محصولات باغی در روزهای دوشنبه وسه شنبه

1400/07/24 14:23

هشدار هواشناسی کشاورزی سطح زرد شماره ۶ کاهش دما و تداوم شرایط یخبندان تا صبح دوشنبه تاریخ صدور: چهارشنبه ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۰

هشدار هواشناسی کشاورزی سطح زرد شماره ۶ کاهش دما و تداوم شرایط یخبندان تا صبح دوشنبه

1400/07/14 13:48

هشدار هواشناسی کشاورزی سطح زرد شماره 5 کاهش دما و وزش باد شدید از سه شنبه 13 مهر تا شنبه 17 مهر تاریخ صدور: دوشنبه 12 مهر ماه 1400

هشدار هواشناسی کشاورزی سطح زرد شماره 5 کاهش دما و وزش باد شدید از سه شنبه 13 مهر تا شنبه 17 مهر

1400/07/12 13:21

هشدار هواشناسی کشاورزی سطح زرد شماره ۴ کاهش دما و یخبندان در نواحی مرتفع و سردسیر استان تاریخ صدور: پنج شنبه ۱ مهر ماه ۱۴۰۰

هشدار هواشناسی کشاورزی سطح زرد شماره ۴ کاهش دما و یخبندان در نواحی مرتفع و سردسیر استان

1400/07/01 12:31

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 23 وزش باد شدید از پنجشنبه 1 مهر تا شنبه 3 مهر تاریخ صدور: چهارشنبه 31 شهریور ماه 1400

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 23 وزش باد شدید از پنجشنبه 1 مهر تا شنبه 3 مهر

1400/06/31 13:04

هشدار سطح زرد شماره 22 تاریخ تهیه: چهارشنبه 25 شهریور ماه ۱۴۰۰

وزش باد شدید کاهش قابل ملاحظه دما

1400/06/25 12:55

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 21 چهارشنبه 10 شهریور ماه 1400 | هواشناسی استان کردستان

هشدار هواشناسی سطح زرد وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک

1400/06/10 20:21

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 20 دوشنبه 01 شهریور ماه 1400 | هواشناسی استان کردستان

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۲۰ : وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک

1400/06/01 13:44

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 19 سه شنبه 12 مرداد ماه 1400 | هواشناسی استان کردستان

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 19 : بارش های رگباری بهمراه رعدوبرق و وزش باد شدید

1400/05/12 13:45

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 18 شنبه 9 مرداد 1400 | هواشناسی استان کردستان

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 18 : بارش های رگباری بهمراه رعدوبرق و وزش باد شدید

1400/05/09 12:54

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۱۷ | هواشناسی استان کردستان

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۱۷ : بارشهای رگباری و وزش باد شدید تاریخ صدور: سه شنبه ۵ مرداد ماه ۱۴۰۰

1400/05/05 12:56

هشدار سطح زرد - شماره 16 شنبه 2 مردادماه | هواشناسی کردستان

هشدار سطح زرد - شماره 16 شنبه 2 مردادماه | هواشناسی کردستان

1400/05/02 14:27

هشدار سطح زرد - شماره 15 سه شنبه 29 تیرماه | استان کردستان

ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ: اﻟﮕﻮی ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺟﻮی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ روزﻫﺎی ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ وزش ﺑﺎد ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺷﺪﯾﺪ و در ﻣﺤﺪوده ﻫﺸﺪار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺎدوﮔﺮدوﺧﺎک ﻣﺤﻠﯽ و ﮔﺴﺘﺮش آﺗﺶ ﺳﻮزی ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدوﺧﺎک ﺑﺮوی ﻋﺮاق و ا...

1400/04/29 10:27