امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401

آخرین بروزرسانی: 1401/05/26 21:14:07

شعار سال 1400
تصویر رهبر و پرچم
پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۱

1401/05/26 12:27

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۱

1401/05/25 12:33

بولتن آلودگی ۲۵ مرداد ۱۴۰۱

بولتن آلودگی ۲۵ مرداد ۱۴۰۱

1401/05/25 11:51

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۱

1401/05/24 11:52

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: يكشنبه 23 مرداد ماه 1401

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/05/23 12:13

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه ۲۲ مرداد ماه 1401

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه ۲۲ مرداد ماه 1401

1401/05/22 12:24

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 21 مرداد ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/05/21 13:22

بولتن آلودگی ۲۰ مرداد ۱۴۰۱

بولتن آلودگی ۲۰ مرداد ۱۴۰۱

1401/05/20 12:18

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۱

1401/05/20 12:16

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 30: تداوم گرما تا اواسط هفته آينده تاریخ صدور: چهارشنبه 19 مرداد ماه ۱۴۰۱

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 30: تداوم گرما تا اواسط هفته آينده

1401/05/19 12:52

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۱

1401/05/18 12:30

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 17 مرداد ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/05/17 13:27

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۱

1401/05/16 12:01

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 29: خیزش گردوخاک و انتقال به منطقه تاریخ صدور: شنبه 15 مرداد ماه ۱۴۰۱

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 29: خیزش گردوخاک و انتقال به منطقه

1401/05/15 12:42

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 15 مرداد ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/05/15 12:39

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۲۸ رگبار و رعد و برق پراکنده و وزش باد گاهی شدید تاریخ صدور: جمعه ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۱

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۲۸ رگبار و رعد و برق پراکنده و وزش باد گاهی شدید

1401/05/14 12:57

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۱

1401/05/14 12:54

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه 13 مرداد ماه 1401

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/05/13 12:10

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه ۱۲ مرداد ماه 1401

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه ۱۲ مرداد ماه 1401

1401/05/12 12:26

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه 11 مرداد ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/05/11 12:14

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۱

1401/05/10 11:57

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: يكشنبه 9 مرداد ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/05/09 12:53

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه ۸ مرداد ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه ۸ مرداد ماه ۱۴۰۱

1401/05/08 12:39

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 7 مرداد ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/05/07 13:44

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه ۶ مرداد ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه ۶ مرداد ماه ۱۴۰۱

1401/05/06 12:08

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۱۱ رگبار و رعد و برق پراکنده و امکان وقوع سیلاب تاریخ صدور: پنجشنبه ۶ مرداد ماه ۱۴۰۱

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۱۱ رگبار و رعد و برق پراکنده و امکان وقوع سیلاب تاریخ صدور: پنجشنبه ۶ مرداد ماه ۱۴۰۱

1401/05/06 12:07

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه ۴ مرداد ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه ۴ مرداد ماه ۱۴۰۱

1401/05/04 12:13

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۲۷ رگبار و رعد و برق پراکنده تاریخ صدور: سه شنبه ۴ مرداد ماه ۱۴۰۱

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۲۷ رگبار و رعد و برق پراکنده تاریخ صدور: سه شنبه ۴ مرداد ماه ۱۴۰۱

1401/05/04 12:12

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 3 مرداد ماه 1401

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/05/03 12:49

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 2 مرداد ماه 1401

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 2 مرداد ماه 1401

1401/05/02 12:48

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 1 مرداد ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/05/01 12:53

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

1401/04/31 12:23

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنحشنبه 30 تیر ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/04/30 12:12

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه 29 تیر ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/04/29 12:54

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۱

1401/04/28 12:16

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 27 تیر ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/04/27 13:22

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۱

1401/04/26 11:41

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 25 تیر ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/04/25 12:58

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۱

1401/04/24 12:16

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه 23 تیر ماه 1401

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه 23 تیر ماه 1401

1401/04/23 12:01

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه 22 تیر ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/04/22 12:41

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۱

1401/04/21 12:34

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 20 تیر ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/04/20 12:40

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۱

1401/04/19 11:43

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۲۵ افزایش دما و تداوم گرما تا پایان هفته تاریخ صدور: شنبه ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۱

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۲۵ افزایش دما و تداوم گرما تا پایان هفته تاریخ صدور: شنبه ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۱

1401/04/18 11:37

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۱

1401/04/18 11:35

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 17 تیر ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/04/17 12:46

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 24 خیزش گرد و خاک و انتقال به منطقه تاریخ صدور: چهارشنبه 15 تیر ماه ۱۴۰۱

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 24 خیزش گرد و خاک و انتقال به منطقه

1401/04/15 13:01

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه 15 تیر ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/04/15 12:57

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۱

1401/04/14 12:47

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۱

1401/04/13 12:20

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۱

1401/04/12 12:38

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 10 تیر ماه 1401

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/04/10 12:51

پيش بيني 5 روزه وضع هواي استان كردستان تاريخ صدور پنجشنبه 9 تير ماه 1401

پيش بيني 5 روزه وضع هواي استان كردستان

1401/04/09 12:20

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 23 افزایش دما و تداوم گرما تاریخ صدور: سه شنبه 7 تیر ماه 1401

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 23 افزایش دما و تداوم گرما

1401/04/07 13:01

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه 7 تیر ماه 1401

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/04/07 12:58

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 6 تیر ماه 1401

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/04/06 13:12

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 5 تیر ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/04/05 12:54

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه ۴ تیر ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه ۴ تیر ماه ۱۴۰۱

1401/04/04 12:43

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۲۲ رگبار و رعدو برق پراکنده، خیزش گرد و خاک و انتقال به منطقه - وزش باد شدید تاریخ صدور: شنبه ۴ تیر ماه ۱۴۰۱

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۲۲ رگبار و رعدو برق پراکنده، خیزش گرد و خاک و انتقال به منطقه - وزش باد شدید تاریخ صدور: شنبه ۴ تیر ماه ۱۴۰۱

1401/04/04 12:42

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۲۱ خیزش گرد و خاک و انتقال به منطقه - وزش باد شدید تاریخ صدور: جمعه ۳ تیر ماه ۱۴۰۱

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۲۱ خیزش گرد و خاک و انتقال به منطقه - وزش باد شدید تاریخ صدور: جمعه ۳ تیر ماه ۱۴۰۱

1401/04/04 08:37

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 3 تیر ماه 1401

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 3 تیر ماه 1401

1401/04/03 13:25

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه ۲ تیر ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه ۲ تیر ماه ۱۴۰۱

1401/04/02 12:46

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه 01 تیر ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/04/01 12:51

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

1401/03/31 12:29

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۹ خیزش گرد و خاک و انتقال به منطقه - وزش باد شدید تاریخ صدور: سه شنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۹ خیزش گرد و خاک و انتقال به منطقه - وزش باد شدید تاریخ صدور: سه شنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

1401/03/31 12:26

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۱

1401/03/30 12:25

هشدار سطح زرد شماره 20 وزش باد شدید و گرد وخاک تاریخ صدور 1401/03/29

هشدار سطح زرد شماره 20 وزش باد شدید و گرد وخاک

1401/03/29 12:41

چشم انداز 15 روزه بارش تاریخ صدور: 1401/03/29

چشم انداز 15 روزه بارش

1401/03/29 12:33

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 29 خرداد ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/03/29 12:02

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۱

1401/03/28 12:12

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 27 خرداد ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/03/27 12:34

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۱

1401/03/26 11:57

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۱

1401/03/25 12:34

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه 24 خرداد ماه 1401

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه 24 خرداد ماه 1401

1401/03/24 11:02

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 8 وزش باد شدید همراه با گردوخاک تاریخ صدور: دوشنبه 23 خرداد ماه ۱۴۰۱

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 8 وزش باد شدید همراه با گردوخاک

1401/03/23 13:08

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 22 خرداد ماه

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/03/22 12:49

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 18 وزش باد شدید همراه با گردوخاک تاریخ صدور: شنبه 21 خرداد ماه ۱۴۰۱

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 18 وزش باد شدید همراه با گردوخاک ت

1401/03/21 12:58

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 21خرداد ماه 1401

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/03/21 12:55

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 20 خرداد ماه 1401

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 20 خرداد ماه 1401

1401/03/20 12:55

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه 19خرداد ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/03/19 12:12

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۱۷ وزش باد شدید همراه با گردوخاک تاریخ صدور: چهارشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۱

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۱۷ وزش باد شدید همراه با گردوخاک تاریخ صدور: چهارشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۱

1401/03/18 13:10

چشم انداز دوهفتگی بارش تاریخ صدور: ۱۸ خرداد ۱۴۰۱

چشم انداز دوهفتگی بارش تاریخ صدور: ۱۸ خرداد ۱۴۰۱

1401/03/18 11:19

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۱

1401/03/17 12:54

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در 24 ساعت گذشته تاریخ تهیه: دوشنبه 16 خرداد ماه 1401

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در 24 ساعت گذشته تاریخ تهیه: دوشنبه 16 خرداد ماه 1401

1401/03/16 13:52

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 16 خرداد ماه 1401

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 16 خرداد ماه 1401

1401/03/16 13:48

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 16 رگبار و رعدو برق و وزش باد شدید تاریخ صدور: دوشنبه 16 خرداد ماه 1401

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 16 رگبار و رعدو برق و وزش باد شدید تاریخ صدور: دوشنبه 16 خرداد ماه 1401

1401/03/16 13:44

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 15 خرداد ماه 1401

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/03/15 12:54

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه ۱۴ خرداد ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه ۱۴ خرداد ماه ۱۴۰۱

1401/03/14 12:19

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 13 خرداد ماه 1401

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/03/13 12:45

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۱

1401/03/12 11:57

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

1401/03/11 12:35

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۱

1401/03/10 12:51

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 9 خرداد ماه 1401

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/03/09 12:44

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 8 خرداد ماه 1401

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/03/08 12:42